#

Julkaistu: 6.10.2021

TE-palvelujen yrityspalvelut auttavat yrityksiä koronasta kasvuun

Eteläsavolaisia yrityksiä ja työnantajia auttavat koronasta kasvun tielle Etelä-Savon TE-palvelujen yrityspalvelut: työnvälitys sekä yhteishankintakoulutus ja starttiraha uusien yritysten perustamisessa. – Starttirahan kysyntä on jatkunut tasaisena, yhteishankintakoulutuksia on käynnissä ja suunnitteilla ennätyksellinen määrä, iloitsee palvelujohtaja Kari Joutsalainen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Starttiraha on aloittavan yrittäjän toimeentuloon tarkoitettu tuki

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan uutta yrittäjää toiminnan aloitus- ja vakiintumisvaiheessa, toimeentulon turvaamiseksi. Tukea voidaan myöntää työttömälle, työssä käyvälle, opiskelijalle, ns. sivutoimiyrittäjälle toiminnan laajentuessa päätoimiseksi tai muulle päätoimiseen ja jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvälle. Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Starttirahaa haetaan 6 kk:n jaksoissa, jokaista erillisellä hakemuksella.

Enimmäistukiaika on 12 kk. Starttirahan määrä on nyt ensimmäiseltä 6 kk jaksolta 33,78 € / pv eli n. 725 € / kk ja seuraavalta 6 kk jaksolta sama. Starttiraha on saajalleen henkilökohtaista, veronalaista tuloa. Myöntämisen ehdoista ja esteistä on lisätietoja te-palvelut verkkosivulla.

Aloittavan yrittäjän neuvonnassa ja yritysten perustamisessa määrän seuraamisen ohella monta kertaa tärkeämpää on kannattavan yritystoiminnan tunnistaminen ja sen tukeminen, painottaa asiantuntija Hannu Laamanen Etelä-Savon TE-toimiston Savonlinnan toimipaikasta. Koronapandemia-aika on ollut yrittäjyydelle mahdollisuus, kun palveluja on sähköistetty kaikilla toimialoilla. Myös palveluiden ulkoistaminen on tuonut uusia markkinoita erilaisille liikeideoille.

Työmarkkinoiden hyvä palkkatyötilanne on siirtänyt useita jo suunniteltuja yritysten perustamisia tuonnemmaksi. Asiantuntijapalveluyrityksiä on perustettu Etelä-Savossa paljon. Uusia yrityksiä on perustettu myös kaupan, rakentamisen sekä sote-alalle. Sivutoimisten yritysten rekisteröinti on lisääntynyt, lisäksi jo yrittäjinä toimivat ovat perustaneet uusia yrityksiä alueellamme. Näissä tilanteissa ei starttiraha ole palveluna mukana.

TE-toimisto järjestää vuosittain useita yrittäjyysvalmennuksia työvoimakoulutuksena, jossa voi hioa liikeideaa ja yrityksen kannattavuutta. Lisäksi TE-toimistolla on tarjolla laaja asiantuntijaverkosto yrittäjyyden eri vaiheisiin.

Yhteishankintakoulutus on toistaiseksi Etelä-Savossa vähän tunnettu palvelutuote

Yhteishankintakoulutusten saralla koronan aikainen hiljaisuus on muuttunut Etelä-Savossa selvästi vilkkaampaan suuntaan, toteaa asiantuntija Päivi Tamminen Etelä-Savon TE-palveluista. Toistaiseksi vähän tunnettu ELY:n ja TE-toimiston yhteinen harkinnanvarainen ”palvelutuoteperhe” RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus, on erittäin kustannustehokas mahdollisuus kouluttaa yrityksen nykyisiä ja/tai uusia työntekijöitä.

RekryKoulutus on mainio apuväline hankkia uutta osaavaa työvoimaa yritykseen, jos vapailta markkinoilta ei osaajia löydy. Koulutusohjelma räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan yhteistyössä valmiiksi kilpailutetun palveluntuottajan kanssa. Puhumme julkisesta vuosittain päivittyvästä sopimuskouluttajarekisteristä, mikä on nähtävillä Etelä-Savon TE-palvelujen verkkosivuilla, kertoo Tamminen.

TäsmäKoulutuksen suosio kasvaa pikkuhiljaa. Tässä koulutusmuodossa koulutetaan olemassa olevan kasvuhakuisen yrityksen työntekijöitä, joko uralla uusiin tehtäviin tai jo olemassa olevan tehtävän syvällisempään osaamiseen. MuutosKoulutuksella työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan.

Yhteishankintakoulutuksia voidaan toteuttaa myös yhdessä useammalle yritykselle, jolloin kustannukset jakaantuvat ja kustannustehokkuus korostuu entisestäänkin. Työnantajan maksuosuus RekryKoulutuksessa on 30 % koulutuksen kokonaiskustannuksista ja muissa koulutusmuodoissa liikevaihdosta ja yrityskoosta riippuen 30–50 %, neuvoo Tamminen.

Yrittäjä, jos kiinnostuit palvelutuoteperheestämme, täytä työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta suomi.fi-palvelussa ja lähetä se osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi niin räätälöidään yhdessä teidän tarpeisiinne sopiva koulutus tai ota meihin suoraan yhteyttä, kannustaa Tamminen.

TäsmäKoulutus mahdollisti Pro-Tot Oy toiminnan laajentumisen

Kasvumme oli tuonut tilanteen, jossa ihmisten ja asioiden johtamisessa meillä oli haasteita niin resursseissa kuin osaamisessa. Niinpä päädyimme hankkimaan TäsmäKoulutusta, toteaa Pro-Tot Oy:n toimitusjohtaja Joni Karhinen. Kalenterini täyttyi yrityksen johtamisesta sekä arjen johtamisesta, myynnistä ja ihan puhtaasta tuotannon tekemisestäkin. Tarvittiin apua ja potentiaalisia henkilöitä oli ympärilläni valmiina kouluun, jatkaa Karhinen.

Tavoitteet koulutuksen suhteen olivat matalalla. Emme olleet aikaisemmin osallistuneet moneenkaan koulutukseen. Meille olisivat riittäneet positiiviset koulutuskokemukset, mutta varovasti odotimme jotain konkreettistakin osaamisen lisääntymistä. Jo ensimmäiset koulupäivät osoittivat, että tavoite täyttyi, odotukset asetettiin välittömästi ylemmäksi konkreettisen osaamisen lisääntymisen suhteen ja tavoite toteutui, iloitsee Karhinen.

TäsmäKoulutus sujui jouhevasti

TE-Palveluista otettiin meihin yhteyttä ja kysyttiin kuulumisiamme vuonna 2019 ja samalla keskusteltiin koulutus – ja rekrytointipalveluista. Kiinnitin huomioni keskusteluissa esiin tulleisiin koulutuksiin ja kerroin TE-Palveluille tilanteestamme johtamisen suhteen. TE-Palvelujen asiantuntijat ottivat asian hoitaakseen ja asiat lähtivät rullaamaan ilman suurempia ponnisteluja yrityksemme osalta. Saimme lisää yhteydenottoja TE-Palveluista, ELY-keskuksesta ja kouluttajilta ja lopulta saimme räätälöidyn yhteishankintakoulutusehdotelma hyvällä sisällöllä. Sisältöä täsmennettiin matkan varrella tarpeemme ja mielenkiintomme suhteen, muistelee Karhinen.
Koulutuksen käynnissä ollessa keväällä 2020 puhkesi koronapandemia, mikä johti koulutuksen suhteen siihen, että pohdimme etäopiskelua. Emme kuitenkaan lähteneet siihen, vaikka sekin olisi ollut vaihtoehto, vaan viivästytimme tarkoituksen mukaisesti koulutuksen loppuun saattamista. Koulutuksen aikainen kouluttajan kommunikointi, palautekyselyt sekä koulutuksen sisällön täsmentäminen ennen jokaista opiskelupäivää oli kouluttajan puolelta todella aktiivista, kiittää Karhinen.

Yrityksemme hyötyi koulutuksesta paljon. Koulutukseen osallistuneet henkilöt ovat oppineet näkemään kokonaisuuden, ottaneet sen myötä roolia omissa tehtävissään ja vapauttaneet näin ollen itse yrittäjän aikaa keskittyä muihin tehtäviin. Olemme tämän ajan vapautumisen myötä pystyneet perustamaan kolmannen toimipisteen. Suosittelen TäsmäKoulutusta muillekin yrityksille, kertoo Karhinen.

ELY-keskukset ja TE-Palvelut voisivat kehittää ja kohdentaa TäsmäKoulutuksen mainontaa ja markkinointia yrityksille. Mekin löysimme palvelun vähän ”sattuman kauppaa”, kommentoi Karhinen. Koulutusten lopputuloksia olisi hyvä saada yritysten/yrittäjien/työnantajien tietoisuuteen.

Jatkamme uusilla Täsmäkoulutuksilla

Olimme niin tyytyväisiä ensimmäiseen esimies TäsmäKoulutukseen, johon osallistui meiltä 3 henkilöä, että heidän valmistuttuaan aloitimme toisen 3 hengen ryhmän esimieskoulutuksen jatkuvan kasvumme tukemiseksi. Ja samalla toimintaperiaatteella, TäsmäKoulutuksella meillä alkaa syksyllä 2021 automaatiokoulutus, koulutuksen toteuttaja on eri, mutta periaatekuvio on sama räätälöidyllä sisällöllä. Odotuksemme ovat korkealla tällä kertaan, painottaa Karhinen.

Uusia avauksia sotealan täydennyskoulutukseen RekryKoulutuksella

Halusimme vastata asiakkailta tulleeseen toiveeseen tuoda fysioterapiapalvelut lähelle kotihoidon asiakkaita eli kotiin asti. Tavoitteenamme oli myös mahdollistaa ehkä pitkäänkin työelämästä poisolleiden tai muissa töissä olleiden lähihoitajien paluu vanhustyöhön. Siksi käynnistimme RekryKoulutuksen yhdessä TE-Palvelujen kanssa, mikä päättyy 7.10., kertoo palvelupäällikkö Maija Loponen Essotesta. Sotealalla on valtakunnallisestikin kova henkilöstöpula ja halusimme tällä uudella koulutusotteella madaltaa kynnystä tulla töihin asumispalveluihin ja kotihoitoon. Aikaisemmin järjestetty vammaispalvelun RekryKoulutus toimi meille vahvana suosituksena. RekryKoulutuksen teoriaosiossa päivitettiin keskeiset osaamiset kuten lääkehoitoon liittyvät tiedot. Käytännössä opeteltiin mm. atk-järjestelmiä. ”Miksi tätä ei ole ollut aikaisemmin” totesi eräs koulutukseen osallistuja, kertoo Loponen.

RekryKoulutus suunniteltiin yhteistyössä Vetovoimainen kotihoito – Hyvä arki tehdään yhdessä – hankeen kanssa. Olemme Essotessa huomanneet kuntoutusosaamisen kehittämistarpeen. Asumispalveluissa ja kotihoidossa tarvitaan kuntoutusosaamista, mikä on päivittäin asiakkaiden käytössä. Haimme RekryKoulutuksella fysioterapeutteja laajennettuun tehtäväkuvaan, joka sisältää myös asiakkaiden päivittäisissä toiminnoissa avustamisen. He toimivat kotihoitotiimin jäseninä, tekevät apuvälinearvioita ja toimintakykyarvioita. Fysioterapeutit antavat työergonomia osaamistaan myös omalle työryhmälle. Hakijoita koulutukseen oli yksi henkilö, mutta olemme lisämäärärahalla palkanneet kotihoitoon kaksi määräaikaista fysioterapeuttia lisää, jotka ovat nyt perehtymässä työryhmissä Puumalassa ja Mikkelissä. Essoten koulutuskeskus järjestää heille toimipaikkakoulutusta laajennettuun tehtävänkuvaan liittyen. Tämä lisärekrytointi tukee palvelukokeiluamme, vahvistaa Loponen.

RekryKoulutuksen toteuttamisessa auttoi paljon se, että ELY-keskuksella oli jo kouluttajien kilpailutus valmiina. Tavoittelimme myös muita kohderyhmiä ja mahdollisia työnantajia yhteistyökumppaniksi koulutukseemme, nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet tällä kertaa. Jälkikäteen olemme iloisia, että päädyimme vanhustyössä ensimmäistä kertaa RekryKoulutukseen ja suosittelen RekryKoulutusta muillekin sotealan toimijoille, Loponen korostaa.

Kotihoitotyön kehittämisessä huomioidaan asiakkaiden toive tutuista hoitajista. Samalla kotihoitotyöntekijöiden työturvallisuutta vahvistetaan

Työntekijät kotihoidossa ovat hoitotyön ammattilaisia, pääsääntöisesti sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Meillä Essotessa kotihoidossa on 350 vakinaista työntekijää. Sairaanhoitajia on noin 15 % henkilöstöstä. Heillä kaikilla on itsenäinen työ ja vastuu asiakkaasta. Olemme Essotessa halunneet tuoda tähän työhön tukea tilannekeskustoiminnalla. Työntekijöillä on tilannekeskuksessa aina päivystysaikaan käytettävissään päivystävä esimies niin asiakas- kuin henkilöstöasioissa. Meillä tehdään tiimityötä moniammatillisissa tiimeissä ja kehittämistyöhön pääsee mukaan. Olemme tehneet uudistuksia, joilla kehitetään työhyvinvointia. Otamme parhaillaan käyttöön työnjaossa uutta optimointiohjelmistoa kotihoitotyön sujuvoittamiseksi ja työn työnhallinnan lisäämiseksi. Varmistamme ettei päällekkäisiä asiakaskäyntejä varata ja kotikäyntien väliset matkat huomioidaan työajassa. Samalla olemme siirtymässä reittipohjaiseen työhön, jossa hoitajien vaihtuvuus pyritään minimoimaan. Tässä vastaamme asiakkaiden pitkäaikaiseen toiveiseen tutuista hoitajista, iloitsee Loponen.

Kotihoidossa on kiinnitetty erityistä huomiota yksintyöskentelevien työntekijöiden turvallisuuteen koulu-tuksella ja teknisillä ratkaisuilla, jotka ovat jokaisen työntekijän käytössä ja perustuvat paikannukseen.

Asumis- – ja kotihoitopalvelun koordinaattorit rekrytoinnin avaintoimijoina

Olemme Essotessa kehittäneet sotealan rekrytointikäytänteitä. Vanhuspalveluissa olemme palkanneet asumispalveluihin koordinaattori Hannele Muhosen (hannele.muhonen@essote.fi) ja kotihoitoon koordinaattori Päivi Mannisen (paivi.manninen@essote.fi), jotka antavat vanhustyölle kasvot rekrytointi- ja vetovoimatyössä. He käyvät esimerkiksi esittelemässä vanhustyötä erilaisissa tilaisuuksissa. Jos vanhustyö kiinnostaa, niin ole rohkeasti Hanneleen ja Päiviin yhteydessä, kannustaa Loponen.

Linkkejä:

Lisätietoja:

Asiantuntija Ilkka Pulkkinen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 111 Mikkelin seutu startit
Asiantuntija Tarja Komulainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 0295 044 046 Pieksämäen seutu startit
Asiantuntija Hannu Laamanen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 072 Savonlinnan seutu startit
Asiantuntija Päivi Tamminen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 147 yhteishankintakoulutus
Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 054 koko Etelä-Savo
Toimitusjohtaja Joni Karhinen,Pro-Tot Oy, puh. 0400 852 515
PalvelupäällikköMaija Loponen, Essote, Hallinto, vanhus- ja vammaispalvelut, puh: 050 3895 558