Julkaistu: 8.4.2024

Risujen poltosta tulee tehdä tulentekoilmoitus

Kevään tulon myötä käynnistyvät myös piha- ja puutarhatyöt. Jos polttaa risuja tai muuta puutarhajätettä, tulen käytössä tulee olla huolellinen. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli lisäävät palon leviämisriskiä. Maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty. Maastopalovaroitus korvasi erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset vuoden 2024 alussa.

Ennen avotulen tekemistä tulee aina varmistaa Ilmatieteen laitoksen voimassa olevat varoitukset. Kun maastossa on kuivaa, Ilmatieteen laitos antaa maastopalovaroituksen. Silloin ei saa tehdä avotulta. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Risujen polttamisesta ja muusta avotulenteosta tulee tehdä pelastusviranomaiselle etukäteen tulentekoilmoitus (pelastustoimi.fi > Asiointi > Tulentekoilmoitus). Jos joku sitten soittaa hätäkeskukseen palo- tai savuhavainnostaan, Itä-Suomen tilannekeskuksella on silloin jo tiedossa, että kyseessä on suunniteltu tulenteko, jos havaintopaikka on sama kuin tulentekoilmoituksessa.

”Kulotuksesta tai muusta tulen käytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua, tulee aina ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Jos tätä velvollisuutta laiminlyö, voi saada sakkoa. Etenkin vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla tapahtuvasta pienemmästäkin poltosta on syytä ilmoittaa, sillä saamme niistä usein hälytyksiä”, palomestari Janne Vehviläinen neuvoo.

Jos tulta ei ole tekemässä omalle maalleen, siihen pitää kysyä aina maanomistajan lupa.

Huomioi ennen polton aloittamista

  • Avotulta ei saa tehdä maastopalovaroituksen aikana.
  • Tulentekoon täytyy olla maanomistajan lupa.
  • Tee tulentekoilmoitus osoitteessa pelastustoimi.fi > Asiointi.
  • Polttoa ei tule suorittaa rakennusten tai sähköjohtojen lähellä.
  • Varaa sammutusvälineet lähistölle jo ennen sytytystä, myös tulen leviämisen estämiseksi.
  • Tulta ei saa jättää vartioimatta, sillä esimerkiksi tuuli voi aiheuttaa sen äkillisen leviämisen. Tee sammutus huolellisesti, jotta maa ei jää kytemään.
  • Huomioithan, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille – kysy ennen sytytystä.
  • Polttamisen sijaan ympäristö- ja jätehuoltoviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai niiden toimittamista jäteasemalle. Muiden kuin puun ja kasvijätteiden polttaminen on kielletty.
  • Avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta.

Lisäohjeita voi tarvittaessa kysyä Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävältä palomestarilta

Mikkeli: 0201 33 44 08

Pieksämäki: 0201 33 44 68

Savonlinna: 0201 33 44 63