#

Julkaistu: 10.3.2021

REACT-EU -haku Etelä-Savossa – haku päättyy 16.4.2021

REACT-EU -väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelmaan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin.

Lisärahoitus on osa Euroopan Unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. Tuella vahvistetaan alueiden kriisinhallintavalmiuksia, autetaan taloutta ja yhteiskuntaa selviämään tilanteesta ja valmistellaan pohjaa talouden nopealle elpymiselle.

Tutustu lisärahoitukseen tästä linkistä.