#

Julkaistu: 10.3.2020

Puulan vedenkorkeus ja kevään vesitilanne

Etelä-Savon ELY-keskukselta saamamme tiedon mukaan:

Puula on tällä hetkellä tasolla NN + 94,85 m, joka on tavanomaista kevättulvakorkeutta ylempänä ja ajankohtaan nähden epätavallisen korkealla. Vedenpinnan ennakoidaan nousevan nykyisestä korkeustasostaan huhtikuulle mennessä todennäköisesti vielä noin 5-15 cm. Ennustettu tulvahuippu jäisi siten hieman kevään 2012 tulvaa matalammaksi. Tuolloin Puulalla irtosi rannoilta laitureita, mutta isommista vahingoista ei tullut tietoa.

Helmikuun sademäärä oli noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Mikäli kevät jatkuu yhä sateisena, tulvakorkeudet nousevat nyt ennakoitua ylemmäksi.

Etelä-Savon vesitilannetiedote kokonaisuudessaan: https://bit.ly/2TOojTr (julkaistu 9.3.2020).