Julkaistu: 9.3.2022

Omatoiminen varautuminen on hyödyllistä kaikkina aikoina

Ukrainan tilanne on horjuttanut meidän kaikkien turvallisuuden tunnetta. On ymmärrettävää, että moni Suomessakin asuva on huolestunut, vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä uhkaa.

Viranomaisten tehtäviin kuuluu pitää yllä väestön perushuoltoa ja yhteiskunnan toimintakykyä sekä suojata väestöä tarvittaessa. Me Etelä-Savon pelastuslaitoksella päivystämme yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomaisena ympäri vuorokauden, jotta alueemme asukkaat voisivat nukkua yönsä rauhassa niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteidenkin varalta.

Väestönsuojelun yksi osa ovat suojatilat

Väestönsuojelun suunnittelu ja väestönsuojeluun varautuminen ovat osa viranomaisten tehtäviä ja näitä harjoitellaan vuosittain. Yksi osa väestönsuojelua ovat väestönsuojat. Taloyhtiöillä on yleensä oma väestönsuoja tai yhteissuoja muiden taloyhtiöiden kanssa ja lisäksi työpaikoilla ja erilaisilla laitoksilla on omia suojia. Yleisiä väestönsuojia on vähemmän, lähinnä suurimmissa kunnissa, ja ne on tarkoitettu esimerkiksi ulkona liikkuvien suojaamiseen. Pientaloissa asukkaiden tulee itse vastata suojatoimista.  

Normaalioloissa suojatiloja käytetään usein varastoina tai harrastustiloina. Tilojen kunnossa- ja ylläpitovastuu on kiinteistön omistajalla ja lain mukaan suojan käyttöönottoon on aikaa 72 tuntia. Tässä ajassa suoja tyhjennetään ylimääräisestä tavarasta ja varustetaan suojakäyttöön.

Hätätilanteessa suojaudutaan sisätiloihin, ensisijaisesti omaan kotiin, tai siirrytään väestönsuojaan vain viranomaisten käskystä. Jos suojautumista edellyttävä vaara meitä uhkaisi, lähtökohtana on, että asukkaat siirrettäisiin turvallisempaan ympäristöön muualle, kuin väestönsuojiin.

Väestöhälytysjärjestelmä

Vaaratilanteessa asukkaita tiedotetaan monikanavaisella hälytysjärjestelmällä. Siihen kuuluvat radio, tv, teksti-tv, 112-sovellus sekä ulkona olevat väestöhälyttimet, joita on lähinnä tiheämmän asutuksen alueilla. Suosittelemme lataamaan 112-sovelluksen, koska se auttaa muissakin hätätilanteissa ja avunpyytäjän paikantamisessa. Hätäkeskuslaitos julkaisee sovelluksen kautta viranomaisten välittämät vaaratiedotteet, muut viranomaistiedotteet sekä liikennetiedotteet, joten se auttaa myös monenlaisten vaaratilanteiden välttämisessä. 

Kotivarasta turvallisuuden tunnetta

Omatoiminen varautuminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja lisäksi se on myös meidän kaikkien velvollisuus. Selviäisitkö sinä kotona 72 tunnin ajan erilaisissa häiriötilanteissa, esimerkiksi sähkön- tai vedenjakelun katkettua?

Omatoimisessa varautumisessa tärkeintä on veden ja elintarvikkeiden kotivara. Varastossa kannattaa olla pitkään säilyviä elintarvikkeita, joita ei tarvitse erikseen valmistaa. Myös patteriradiot, kännykän akkupankit ja ilman sähköä toimivat lämmönlähteet ovat tarpeellisia. Radioaktiivisen säteilyn varalta varastossa on hyvä olla myös joditabletteja, mutta niitä tulee ottaa vain viranomaisen kehotuksesta.

Muistilista

  • Varaa etukäteen hyvin säilyvää ruokaa ja vettä.
  • Pysyttele sisätiloissa.
  • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmanvaihto.
  • Kuuntele radiota. Viranomaiset antavat toimintaohjeet radion välityksellä Ylen uutisista. Voit seurata myös TV-lähetyksiä.
  • Ota joditabletti vasta viranomaisen kehotuksesta.
  • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.

Lisätietoa omatoimisesta varautumisesta ja väestönsuojelusta löydät täältä:

Varautuminen

Väestönsuojelu