Julkaistu: 27.1.2023

Muuttoliike Etelä-Savoon ilahduttavasti plussalla, mutta syntyvyys ennätysalhainen vuonna 2022

Kangasniemen väkiluku väheni 75 henkilön verran vuoden 2022 aikana. Väkiluku oli vuoden lopussa 5155 hlö.

VÄKILUKU VÄHENI ETELÄ-SAVOSSA 1 208 HENGEN VERRAN

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa vuoden 2022 aikana yhteensä 1 208 henkilön verran (-0,9 prosenttia).

Edellisenä vuonna (2021) väkiluku väheni 1 014 henkilön verran.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli joulukuun lopussa 130 480.

Väkiluku kasvoi ennakkotietojen mukaan tammi-joulukuussa 2022 kuudessa maakunnassa, eniten Uudellamaalla (+19 151), Pirkanmaalla (+5 297), Varsinais-Suomessa (+2 202) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+929). Väkiluku väheni eniten Kymenlaaksossa (-1 862), Satakunnassa (-1 628) ja Etelä-Savossa (-1 208). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kymenlaaksossa (-1,15 prosenttia), Kainuussa (-1,05 prosenttia) ja Etelä-Savossa (-0,92 prosenttia väkiluvusta).

Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-joulukuun 2022 aikana 17 278 henkilön verran (+0,31 prosenttia). Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 34 780 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 17 953 vähemmän kuin kuolleita. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli joulukuun 2022 lopussa 5 565 519.

MUUTTOLIIKE VIIME VUOTTA PAREMPI ETELÄ-SAVOSSA

Kuntien välisestä muutosta ja siirtolaisuudesta muodostuva kokonaisnettomuutto oli Etelä-Savossa vuoden 2022 tammi-joulukuussa yhteensä 356 henkilön verran positiivinen, kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan kokonaisnettomuutto oli 240 henkilön verran positiivinen.

Kumulatiivinen, eli koko vuoden yhteenlaskettu, muuttoliike on ollut positiivinen vuonna 2022 koko vuoden ajan. Kumulatiivinen muuttoliike oli positiivinen myös koko edellisen vuoden (2021), vaikkakin muutamana yksittäisenä kuukautena tuli muuttotappiota. Aiempina lähivuosina kumulatiivinen muuttoliike on muuttunut negatiiviseksi viimeistään elokuussa.

Kokonaisnettomuutto oli tammi-joulukuussa 2022 positiivinen kaikissa Etelä-Savon seutukunnissa; Mikkelin seutukunnassa +244, Savonlinnan seutukunnassa +52 ja Pieksämäen seutukunnassa +60.

Kokonaisnettomuutto oli positiivinen seitsemässä kunnassa Etelä-Savossa; Mikkelissä (+247), Pieksämäellä (+62), Rantasalmella (+36), Savonlinnassa (+24), Puumalassa (+12), Mäntyharjussa (+3) ja Enonkoskella (+2).

Kokonaisnettomuutto oli tammi-joulukuussa 2022 positiivinen suurimmassa osassa maakunnista, eniten Uudellamaalla (+17 464), Pirkanmaalla (+6 688) ja Varsinais-Suomessa (+3 970). Kokonaisnettomuutto oli negatiivinen maakunnista vain Kymenlaaksossa (-255).

Joulukuun ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen vuoden 2022 aikana 48 086 henkeä ja Suomesta ulkomaille 13 306 henkeä. Maahanmuuttoja oli 11 722 enemmän ja maastamuuttoja 153 vähemmän kuin edellisvuonna. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli

7 398 ja maastamuuttajista 8 741. Vuonna 2022 maahanmuuttojen määrä oli mittaushistorian korkein. Myös nettomaahanmuutto oli vuonna 2022 mittaushistorian korkein.

Vuoden 2022 maahanmuuttojen lukumäärässä ei ole mukana tilapäisen suojelun nojalla Suomesta oleskeluluvan saaneita ukrainalaisia, sillä viralliseen väestöön lukeutuvat vain henkilöt, joilla on Suomessa kotikunta.

Kuntien välisiä muuttoja kertyi vuoden 2022 aikana ennakkotietojen mukaan 292 976. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 10 959 muuttoa vuoden 2022 kuntajaon mukaan.

SYNTYNEIDEN MÄÄRÄ LASKI ENNÄTYSLUKEMIIN SEKÄ ETELÄ-SAVOSSA ETTÄ KOKO MAASSA

Tammi-joulukuussa 2022 luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa -1 570, mikä on synkin luku vuosikymmeniin. Syntyneitä oli 714 ja kuolleita 2 284. Vuoden 2021 luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa -1 248.

Kaikista maakunnista tammi-joulukuussa 2022 luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+1 259). Eniten luonnollinen väestönmuutos oli miinuksella Varsinais-Suomessa (-1 802), Satakunnassa (-1 698) ja Kymenlaaksossa (-1 616).

Vuoden 2022 aikana koko maassa syntyi ennakkotietojen mukaan 44 933 lasta, mikä on 4 661 lasta vähemmän kuin vuonna 2021. Kuolleiden määrä oli 62 886, mikä on 5 227 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2022 elävänä syntyneiden määrä oli pienin yli 150 vuoteen ja kuolleiden määrä suurin sitten sotavuosien.

Ennakkotietojen mukaan koko maan syntyvyys laski edellisvuodesta. Ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,32 vuonna 2022, kun kalenterivuonna 2021 se oli 1,46. Kokonaishedelmällisyysluku on mittaushistorian alhaisin. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.

Tässä suorat tiedostokohtaiset linkit Maakuntaliiton nettisivuille::

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2022 (pdf)
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-31.12.2022 (pdf)
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.12.2022 (pdf)