Julkaistu: 16.6.2020

Mikkelin seudun ilmasto-ohjelman kysely

Tervetuloa kertomaan näkemyksesi ilmastotyöstä!
 
Tällä kyselyllä kootaan tietoa kuntien ja sidosryhmien näkemyksistä keskustelua ja jatkotyöskentelyä varten.  Kysely pohjustaa vuosina 2020-2021 Mikkelin seudulla tehtävää ilmastotyötä, jossa mm. laaditaan kunnille ilmasto-ohjelmat. Mikkelin lisäksi seutuun kuuluvat Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnat. 
 
Kysely on kohdistettu seudun kuntien johtaville viranhaltijoille, muille työntekijöille, kunnallisten yhtiöiden johdolle, kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja muille kunnissa toimiville. Suosittelemme nimen ja yhteystietojen antamista. 
 
Kysymyksiin on suositeltavaa vastata muiden kanssa keskustellen. Jos mahdollista, niin ryhmän kannattaa jättää yhteiset vastaukset. 
 
Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Esim. sektorikohtaisissa kysymyksissä voit vastata sinulle tärkeimpiin ja parhaiten tuntemiisi kysymyksiin.
 
Tämä kysely ei ole äänestys, vaan pohjustusta jatkotyölle.

Voit tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin sähköpostiin lähetettävän linkin kautta.


Kyselyyn on vastausaikaa 30.6.2020 asti
.

Linkki kyselyyn: https://bit.ly/Mli-seutu-ilma-kysely

Lisätietoja:
Harri Hakala
ilmastokoordinaattori
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
puh. 044 794 3275
harri.hakala@mikkeli.fi