#

Julkaistu: 26.8.2020

Mäntykankaan palvelukeskuksen jäljelle jäänyt irtaimisto luovutetaan paikallisille yhdistyksille

Kangasniemen kunta tiedottaa 

Essoten lopetettua Mäntykankaan palvelukeskuksella toiminnan, luovuttaa kunta vastikkeetta kiinteistöön jääneen irtaimiston paikallisille seuroille, yhdistyksille, järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille, ensi sijaisesti Myrskylyhty ry:lle ja Kangasniemen Työttömät ry:lle 

Kunta ei vastaa irtaimiston kunnosta, mahdollisesta irrottamisesta eikä kuljettamisesta. Irtaimistossa on mahdollinen sisäilmahaitasta johtuva terveysriski, josta kunta ei vastaa. 

Irtaimiston näyttö järjestetään perjantaina 28.8.2020 klo 15.00 – 17.00. Kukin yhdistys merkitsee haluamansa irtaimen näyttötilaisuudessa ja ilmoittaa yhteystietonsa kunnanrakennusmestarille kalle.manninen@kangasniemi.fi irtaimen luovutusta varten.