#

Julkaistu: 14.1.2022

Lisäys kunnan 13.1.2022 koronatiedotteeseen

Kunta edellyttää edelleen, ettei turnausmuotoisia tapahtumia järjestetä. Tästä voidaan poiketa mikäli turnaukset voidaan järjestää koronaturvallisesti erillisinä ottelutapahtumina. Kyseisistä järjestelyistä on tiedotettava etukäteen liikuntasihteeri Markus Brandtia, joka antaa lisätietoja koronaturvallisuudesta. Aikuisten ryhmäliikunta on keskeytetty ammatti- ja kilpaurheilua lukuun ottamatta. Lisätietoja ammattiurheilun rajaamisesta antaa liikuntasihteeri markus.brandt@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunnan koronatiedote 13.1.2022

Kangasniemen koronaryhmä on tänään päivittänyt torstaina 13.1.2022 tehtyjä päätöksiä. Päätöksissä on huomioitu Aluehallintoviraston päätös 12.1.2022 (ISAVI/171/2022).

50 hengen yleisötilaisuus- ja kokousrajoitus on voimassa 20.1.2022 asti. Liikunta- ja harrastuspaikkoja koskeva rajoitus on voimassa 27.1.2022 asti.

Voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja nopeasti leviävän omikron-virusmuunnoksen vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut vuoden 2021 lopussa tekemiään rajoituspäätöksiä alueelle.

Kangasniemen kunta on tehnyt seuraavat päätökset Aluehallintoviraston tekemien uusien päätösten perusteella.

Koronasuositukset ja rajoitukset Kangasniemellä 14.1.2022 alkaen

Rajoituksia yleisötilaisuuksiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 30.12.2021 antamassaan päätöksessä kieltänyt Essoten alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 20.1.2022 asti. Määräys ei koske enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tässä päätöksessä tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

Essoten havaintojen mukaan koronaviruksen omikronmuunnos leviää herkästi ilmateitse myös ulkoilmassa. Riski tartuntoihin kasvaa ihmisjoukoissa.

Kuntosalit, liikuntasalit ja jäähalli

Kuntosalit, liikuntahallit sekä jäähalli ovat suljettuna liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäessä. Kuntosalien käyttö on sallittua yksilöurheiluun terveysturvallisuus huomioiden. Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa 14.1.2022 ja on voimassa 27.1.2022 saakka.

Tiloja voivat käyttää vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret. Lisäksi tiloja voivat käyttää koululaisryhmät, varhaiskasvatusryhmät, lakisääteisten palvelujen kuntoutusryhmät ja ammattimaisesti urheilevat aikuiset ilman henkilörajoituksia.

Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Ulkoliikuntapaikat

Ei henkilörajoituksia, kunta muistuttaa turvaväleistä liikuntapaikoilla.

Lasten ja nuorten turnausmuotoiset liikuntatapahtumat ja kilpailut

Kunta edellyttää, että lasten ja nuorten liikuntatapahtumat ja turnaukset sekä muut tämänkaltaiset tapahtumat perutaan tai siirretään, mikäli osanottajia tulee alueen ulkopuolelta.

Kirjasto ja kansalaisopisto

Kirjastossa voi sisätiloissa olla kerrallaan 10 henkilöä. Kirjojen ja aineistojen pikainen lainaaminen ja palauttaminen on mahdollista. Lehtienlukusali ei ole avoinna.

Puulan seutuopisto tiedottaa toiminnastaan erikseen.

Nuorisotilat

Nuorisotila on avoinna tietyin rajoituksin, maksimi henkilömäärä korkeintaan 10 henkilöä ohjaajat mukaan lukien. Tiloissa noudatetaan hygieniaohjeita, käytetään kasvomakseja ja pidetään turvavälit.

Elokuvateatteri Kangastus

Elokuvatoiminnan jatkamisesta tiedotetaan erikseen.

Kunnantalo

Kunnantalon aulassa järjestettävien ennakkoäänestysten osalta noudatetaan terveysturvallisuutta ja muilta osin tilojen käyttöä rajoitetaan. Kunnantalon asiointipiste on auki ma-pe klo 9.00–11.30. Maksimi henkilömäärä aulassa on 10 henkilöä. Yleisökoneiden käyttö ja yleinen lehtienluku ei ole mahdollista. Kunnantalon kokoustilat eivät ole varattavissa talon ulkopuolisille käyttäjille. Kunnantalolla kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja ja huomioimaan turvavälit. Muilta osin kunnantalo on suljettu 27.1.2022 asti ja henkilöstölle annetaan vahva etätyösuositusx.

Kunnan kaikissa tiloissa edellytetään käytettävän kasvomaskeja ja turvavälit on huomioitava. Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yleisötilaisuudet

Kangasniemen kunta ei järjestä omia tilaisuuksia eikä Kangasniemen omistamissa kiinteistöissä ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Muiden toimijoiden on syytä ottaa huomioon Itä-Suomen Aluehallintoviraston 30.12.2021 ja 12.1.2022 tekemät päätökset.

Kunnan kokoukset

Kunta järjestää toimielimien kokoukset sähköisesti 27.1.2022 asti.

Koulut

Koulut tiedottavat toiminnastaan Wilman kautta.

Koronapassi

Yllä olevia rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla, koska valtioneuvosto on poistanut sen väliaikaisesti käytöstä viruksen leviämisalueilla, joihin Kangasniemi kuuluu.
Tiedote – Aluehallintovirasto (avi.fi)

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta yleistiedoksiannoista. Tartuntatautilain 58 g §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien aluille (avi.fi)


Itä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä

Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 210kB (pdf)