#

Julkaistu: 3.5.2021

Lausuntopyyntö Kangasniemen ilmasto-ohjelmasta

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke on valmistellut luonnoksen Kangasniemen ilmasto-ohjelmasta vuosille 2021-2031. Luonnos esiteltiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 21.4. Ohjelmaluonnos on ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti verkossa yleisesti nähtävillä (linkki Kangasniemen ilmasto-ohjelmaluonnokseen).

Ilmasto-ohjelman valmistelua on tehty vuoropuhelussa kunnan viranhaltijoiden, seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Aiheesta on järjestetty avoin ilmastotapaaminen ja seudullinen ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.

Ilmasto-ohjelman tarkoitus on tarjota koottu ilmastonäkökulma kunnan strategiatyön tueksi, määritellä kunnan ilmastotavoitteet ja tukea ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä.

Lausuntoja voivat esittää yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Lausunnot pyydetään lähettämään 7.6. mennessä osoitteeseen ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Lausuntoon tulee merkitä sen antaja ja minkä kunnan ohjelmaa lausunto koskee.

Lausuntojen jälkeen ympäristöpalvelut muokkaa ohjelmaa. Lopuksi ohjelmat etenevät luottamuselinten käsittelyyn.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, puh. 044 794 4715, hanna.pasonen@mikkeli.fi

Harri Hakala

ilmastokoordinaattori

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut puh. 044 794 3275 harri.hakala@mikkeli.fi