#

Julkaistu: 19.5.2021

Kuntavaalit 2021

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kangasniemen kunnan keskusvaalilautakunnan vuoden 2021 kuntavaaleja varten laatiman ehdokaslistojen tietojen yhdistelmän tiedot ovat nähtävinä kunnan ilmoitustaululla. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan lisäksi kunnan kotisivuilla 17.5.2021.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa

Kangasniemen kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalon aula, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi, joka on avoinna:

ke 26.5.2021 – pe 28.5.2021 klo 9.00–17.00

la 29.5.2021 – su 30.5.2021 klo 9.00–15.00

ma 31.5.2021 – pe 4.6.2021 klo 9.00–17.00

la 5.6.2021 – su 6.6.2021 klo 9.00–15.00

ma 7.6.2021 – ti 8.6.2021 klo 9.00–18.00

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 kello 9:00-20:00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Kangasniemen kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on Kangasniemen Kunnanta-lon aula, Otto Mannisen tie 2.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.

Kotiäänestykseen ilmoittautumiset puhelimitse:

040 523 8018 / Sari Linturi-Sahlman tai 040 678 1012 / Päivi Hokkanen

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksen vaalitoimitsijan kanssa sovittavana ajankohtana.

Kangasniemellä 14.5.2021

Kangasniemen kunnan keskusvaalilautakunta