#

Julkaistu: 27.2.2023

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämistuki 2023

Työllistämistukea voivat hakea kangasniemeläiset yritykset ja yksityiset työnantajat. Työllistettävän nuoren on oltava kangasniemeläinen koululainen tai opiskelija, joka ei ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Työllistettävän tulee olla 14–24-vuotias.

Tukihakemus tehdään sähköisesti viimeistään 31.10. klo 15.45 mennessä. Ko. ajankohdan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida. TE-toimisto tarkistaa, ettei työllistettävä ole työttömänä työnhakijana.

Tee tukihakemus tästä

Työehdoista on sovittava työntekijän ja työnantajan kesken (mm. palkka ja työaika) kirjallisesti.
Kopio työsopimuksesta on liitettävä hakemukseen! Lisäksi vaaditaan selvitys maksetuista palkoista (palkkalaskelma/palkkaerittely).

Hakemuksessa ilmoitetaan työnantajan maksama bruttopalkka.
Työllistämisen tulee tapahtua 1.4.–30.9. välisenä aikana, työsuhteen keston on oltava pääsääntöisesti vähintään 20 työpäivää. Työajan on käytävä ilmi työsopimuksesta. Tukea maksetaan max. 50 %:lle hakemuksessa ilmoitetusta bruttopalkasta (ei sotukuluja tai vakuutusmaksuja). Maksettavan tuen enimmäismäärä on 250 euroa/työllistetty/kk enintään 2 kk ajan, työllistettyjen määrää ei ole rajoitettu. Maksettavan tuen työnantajakohtainen enimmäismäärä on 3 000 euroa. Työnantajakohtainen enimmäismäärä (3000 €) voi kuitenkin pienentyä, mikäli jätettyjen hakemusten määrä kasvaa suureksi.

Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, työnantajan hakemuksen perusteella.

HUOM! Tukea ei makseta työnantajan omille perheenjäsenille. Väärin perustein maksettu tuki peritään takaisin. Tukea maksetaan budjettiin varattujen määrärahojen puitteissa.

Tiedustelut
kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen, puh. 040 736 6053
johdon sihteeri Johanna Järvensivu puh. 040 646 9757