#

Julkaistu: 28.2.2023

Kompostointi-ilmoitukset

Kompostointi-ilmoituskirjeiden lähettämistä varten on kerätty vastaanottajalistaus useammasta eri jätehuollon asiakasrekisteristä. Postituksessa apuna käytetyn ohjelmiston on pitänyt poistaa vastaanottajalistauksesta useampaan kertaan esiintyvät osoitteet. Tätä ei ilmeisesti ole kuitenkaan tapahtunut, joten useampi kirje on voinut päätyä samaan osoitteeseen. Ilmoitus tulee tehdä yhden kerran kutakin kiinteistöä koskien. Ilmoittamisen voi tehdä käyttäen ensisijaisesti 50- alkuista asiakasnumeroa.