Julkaistu: 27.4.2020

Kodit arvioivat etäopetuksen sujumista Kangasniemellä – kokemukset pääosin hyviä

Koulut ovat toteuttaneet etäopetusta koronavirustilanteen vuoksi 18.3. alkaen. Kangasniemen perusopetuksessa toteutettiin huhtikuussa huoltajille suunnattu etäopetuksen kokonaistilannetta kartoittava kysely.

Kyselyyn vastasi 261 huoltajaa. Vastauksista 74 % tuli alakoulujen ja 26 % yläkoulun oppilaiden huoltajilta. Huoltajat arvioivat etäopetuksen onnistumista asteikolla 1-5 (1 = erittäin huono – 5 = erittäin hyvä).  

Opettajilta saatu tuki sai vastauksissa keskiarvon 4,2 ja käytetyt opetusmenetelmät 4,1.  Monissa vastauksissa todetaan, että etäopetus on sujunut yllättävän helposti, vaikka aluksi se pelotti ja epäilytti. Vanhemmat kokevat, että ovat saaneet nyt monipuolisemman kuvan lapsensa oppimisesta sekä koulunkäynnistä ja sen sisällöistä. Sekä lasten että vanhempien digitaidot ovat lisääntyneet. Osa lapsista keskittyy kotona tehtäviin jopa paremmin kuin koulussa, kun häiriötekijöitä ei ole. Vanhempien näkökulmasta monen lapsen omatoimisuus on lisääntynyt.   Perheissä on koettu helpottavaksi, kun aikatauluja on voinut muokata oman perheen mukaan: lapsi on voinut esimerkiksi nukkua hieman pidempään kuin lähtiessään koulukuljetukseen.  

Vastauksissa opettajia kiitetään joustavuudesta ja siitä, että he ovat huolehtineet oppilaiden jaksamisesta. Mainintoja vastauksissa tuli myös siitä, että opettajan ja oppilaan välille on tullut uudenlaisia kontakteja ja viestintää etäopetuksen myötä. 

”Vaikka vallitseva tilanne itsessään on hankala niin tiedotus ja opetus on toteutettu ammattimaisesti ja moitteettomasti. Kiitos kaikille!” 

Monet vanhemmat ovat kokeneet etäopetuksen myös haastavaksi. Opetusmenetelmissä on ollut eroja: osa vanhemmista kaipaisi enemmän tukea ja vuorovaikutusta koulun kanssa. Kontaktitunteja kaivattiin joissain vastauksissa lisää. Osalle lapsista tehtävien määrä on ollut liian suuri ja opiskelumotivaatio vaihtelee. Opetusmenetelmien kirjavuus on tuottanut haasteita, jos eri opettajat käyttävät esimerkiksi eri ohjelmia.  

”Lapsien on otettava itse vastuuta ihan tosissaan opiskelusta. Se on sekä hyvä puoli että haaste.” 

Oman tukensa lapselle huoltajat arvioivat keskiarvolla 3,9. Lapset, jotka suoriutuvat koulunkäynnistä itsenäisesti muutenkin, ovat myös etäopetuksessa selvinneet opiskelusta ilman vanhempien tukea. Vanhemmat kertovat, että on ollut hienoa seurata läheltä lastensa opiskelua ja viettää aikaa heidän kanssaan ilman kiireen tunnetta.  

Haasteena monessa kodissa on koettu se, että vanhemman on vaikeampi opettaa ja antaa palautetta lapselle kuin opettajan: lapsi saattaa kiukutella ja laittaa hanttiin, kun äiti tai isä yrittää neuvoa tehtävissä. Erityisen haastavaksi monet vanhemmat kokivat tilanteet, joissa he yrittävät tukea lasta koulunkäynnissä oman työssäkäynnin tai etätyön ohella. 

Kotiopetuksessa käytössä olevat laitteet vanhemmat arvioivat keskiarvolla 4,3. Joissakin kodeissa on ollut käytössä koululta saatu lainalaite. Muutamassa vastauksessa kerrottiin nettiyhteyden kanssa olleista ongelmista. Haasteita laitteiden käyttöön tuo myös tilanne, että perheessä on useampi lapsi, jotka tekevät koulutehtäviä yhtä aikaa. Eräs vanhempi toi esille työskentelyn tauottamisen: kun lapsi on laitteella koko päivän, niska ja hartiat ovat jumissa. 

Vaikka etäopetukselle on myös mediassakin esitetty monia pedagogisesti hyviä perusteita, ei se näyttäisi täyttävän oppilaiden tarvetta sosiaaliselle kanssakäymiselle ja sen oppimista vahvistavalle puolelle. Kangasniemeläisten huoltajien vastauksista voi lukea sen, että kavereita on jo kova ikävä. Koulu on siis tärkeä sosiaalinen yhteisö, johon on varmasti poikkeusolojen jälkeen jälleen mukava palata.

Kyselyn tulokset osoittavat, että opettajat ovat onnistuneet tehtävässään mallikkaasti ja myös kodeissa on pystytty tukemaan oppimista hyvin. Huoltajien jättämät avoimet vastaukset sisältävät monipuolista palautetta onnistumisista ja myös vastaan tulleista haasteista. Kouluille tämä palaute on tärkeää. Tuloksia käsitellään kouluilla opettajainkokouksissa, ja opettajat voivat arvioida työtään myös tämän huoltajilta saadun palautteen näkökulmasta.

”Yhdessä tästä selvitään!  Kouluun on jo iso ikävä.”