#

Julkaistu: 22.5.2023

Karhuvuoren ulkoilualueen kuntalaiskuuleminen 22.–28.5.2023

Kangasniemen kunta on aloittanut hankkeen Karhuvuoren ulkoilualueen kehittämiseksi. Karhuvuoren alueelle on tarkoitus sijoittaa erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia.

Yleissuunnitelman laatimisen osa-alueena kunta haluaa kuulla kangasniemeläisten ja Kangasniemen alueella vaikuttavien ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia Karhuvuoren kehittämiseksi tai jo olemassa olevien toimintojen vahvistamiseksi. Alueesta on tehty ensimmäinen luonnossuunnitelma. Se toimii kyselyn tukena ja ideoiden antajana.

Voit vastata kyselyyn joko sähköisellä tai paperilomakkeella. Vastausaika on 22.–28.5.2023.

– Siirry vastaamaan sähköisellä lomakkeella:
Kuntalaiskuuleminen Karhuvuoren ulkoilualueesta

– Paperisen kyselylomakkeen voit noutaa ja palauttaa joko kunnantalon asiointipisteestä tai kirjastosta, joissa suunnitelmien kartat ovat myös nähtävillä.
– Kyselyn voit myös ladata, tulostaa ja palauttaa kunnantalon asiointipisteeseen tai postilaatikkoon sekä kirjastoon.
Kuntalaiskuuleminen Karhuvuoren ulkoilualueesta (pdf, paperilomake)


Kangasniemen kuntastrategiassa tämän valtuustokauden kärkihankkeena on Karhuvuoren ulkoilualueen kehittäminen. Karhuvuoren yleissuunnitelman laatimisesta vastaa VSU maisema-arkkitehdit Oy. Yleissuunnitelman rinnalla kunta selvittää kuntalaisten ja eri sidosryhmien näkemyksiä ja toiveita siitä, mitä toimintamuotoja alueella tulisi tulevaisuudessa olla.

Nyt laadittava yleissuunnitelma toimii jatkossa pohjana kunnan päätöksenteolle ja budjetoinnille Karhuvuoren osalta. Yleisenä tavoitteena on kehittää Karhuvuoren virkistysalueesta ja urheilukeskuksesta liikunta- ja hyvinvointipalveluiden keskittymä, joka profiloi osaltaan Kangasniemen kuntaa vetovoimaisena vapaa-ajan kuntana.

Perusajatuksena suunnitelmassa on saattaa koko alue yhteen isommaksi kokonaisuudeksi (liikuntapuisto), jossa voi viettää vapaa-aikaa ja harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Suunnitelmassa esitetään myös, kuinka jo olemassa olevia palveluja ja liikuntapaikkoja voidaan hyödyntää tai vahvistaa osana Karhuvuoren alueen kehittämistä. Lopputuloksena alueelta tehdään havainnekuvia, joilla konkretisoidaan ja kuvataan alueen kehittämismahdollisuuksia.

~Kuva: Google Maps ~