#

Julkaistu: 21.7.2023

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN VIRAN

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja työskentelee kunnan johtoryhmässä ja vastaa kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialasta, osallistuu kunnan strategiseen suunnitteluun ja oman toimialueen kehittämiseen ja johtamiseen osana kunnan palveluita. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan valinnasta päättää Kangasniemen kunnanhallitus.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja ja vastaa toimialansa hallinto- ja lautakuntapalveluiden asioiden valmisteluista, toimien sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii esimiehenä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vastuualue-esimiehille: opetustoimen osalta rehtoreille (alakoulujen rehtori, yläkoulun ja lukion rehtori), varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuksen johtajalle sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimen osalta (kulttuuri, kirjasto, liikunta, nuoriso) kirjaston johtajalle. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointijohtaja toimii lähiesimiehellä hallinto- ja lautakuntapalveluiden työntekijöille. Sivistys- ja hyvinvointijohtajan vastuualueeseen kuuluu myös maakunnallinen hyvinvointiyhteistyö, hyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen kunnassa sekä kotoutumiseen liittyvät asiat

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää esimiestyö- ja organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja hyvinvointialalta sekä kunnallishallinnon tuntemus. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyviä tietoteknisiä taitoja.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain:544668). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo. Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 21.8.2023 klo 12.00 mennessä. Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sivistys-ja-hyvinvointijohtaja-544668/

Lisätietoja virasta antavat:
kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen puh. 040 736 6053
kunnanhallituksen pj. Tapani Nykänen puh. 044 063 5258
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pj. Susanna Pirttiaho puh. 040 529 6699