#

Julkaistu: 5.3.2021

Kangasniemen kunnassa noudatettavat toimintatavat 12-18-vuotiaiden harrastustoiminnassa

Kangasniemen kunta täsmentää aikaisempaa ohjeistustaan 12-18-vuotiaiden harrastustoiminnasta kiihtymisvaiheen aikana.

  • Essote on täsmentänyt Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpidetason 2 ohjeita.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat toimenpidetasolla 2 lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) täysimittaisen keskeyttämisen vaihtoehdoksi, että harrastustoiminta keskeytettäisiin vain, ellei harrastustoiminnassa voida noudattaa kaikkia seuraavia periaatteita:

• harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
• kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
• vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
• ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastus kerralla samoja henkilöitä
• kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
• toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväliyli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa
• osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiinhakeutumisessa
• opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa
• harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisestitoimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallistakontaktia
• suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen