#

Julkaistu: 17.3.2020

Kangasniemen kunnan toimenpiteet hallituksen 16.3.2020 linjausten perusteella

Valtioneuvoston tiedote: Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.  

Kangasniemellä toiminta jatkuu valtioneuvoston linjauksen mukaisesti varhaiskasvatusyksiköissä: Kalliolan päiväkoti (myös Metsäpirtti), esikoululaisten ryhmä iltapäivisin Kalliolan koululla, Vuojalahden päiväkoti, Mörrimöykyn kolo Koittilan koululla ja perhepäivähoitajat. 

Lisäksi annetaan seuraavat ohjeet: Lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Älä tuo lasta hoitoon sairaana. Lasten poissaoloista ilmoitus Daisynetissä tai puhelimitse suoraan henkilökunnalle.

Peruskoulujen ja lukion sekä seutuopiston ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin koulussa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, kuten terveydenhuolto, vesihuolto, energiahuolto jne. Valtioneuvosto antaa linjauksen kriittisistä aloista 17.3.2020. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Poikkeuksellisesti lähiopetukseen osallistuville oppilaille tarjotaan kouluruoka. 

Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. 

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 

Suljetaan kirjasto, harrastustilat ja –paikat (koulujen salit ja muut kouluilta varattavat tilat, -95 rakennus) ja muut urheilutilat (kuntosalit, jäähalli), nuorisotilat (Ottis), kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset (Nuorisopaja). Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. 

Määrätään ne kunnan työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Esimies päättää etätyöstä yksikkökohtaisesti. Etätyössä oleva työntekijä merkitsee työajanseurantaan etätyömerkinnän. 

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä tarvittaessa. 

Ulkomailta palaavien työntekijöiden tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Risto Nylund, kunnanjohtaja 
p. 044 5549417