Julkaistu: 27.10.2023

Kangasniemen kunnan opintoavustusten hakuaika 30.10.-30.11.2023

Opintoavustuksia myönnetään kahdesta rahastosta sosiaalisin perustein taloudellisesti vähävaraisille koululaisille ja opiskelijoille kunnanhallituksen vahvistamien jakoperusteiden mukaan.

Opiskelijan vakituisen asuinkunnan on oltava Kangasniemi (kotikunta). Opiskelun tulee olla päätoimista. Opiskelijan omien tulojen lisäksi avustuksen myöntämiseen vaikuttavat huoltajien / avio- tai avopuolison tulot.

Hakuaika on 30.10.–30.11.2023.

Hakeminen tapahtuu sähköisillä lomakkeilla. Paperisena hakulomakkeita hakuohjeineen saa myös kunnantalolta asiointipisteestä, koulutoimistosta ja Eloisan Kangasniemen sosiaalipalveluista sekä kouluista ja kirjastosta.

1) OPINTOAVUSTUKSET MARTTA PARTILTA TESTAMENTILLA SAADUSTA OMAISUUDESTA

Martta Partin omaisuudesta jaettavia opintoavustuksia myönnetään sosiaalisin perustein taloudellisesti vähävaraisten kangasniemeläisten koululaisten ja opiskelijoiden (myös aikuisopiskelijat) opintojen tukemiseen.

Täytä hakemus: Martta Partin opintoavustuksen hakulomake

tai lataa ja tulosta paperilomake: Martta Partin avustuksen hakulomake (pdf)

Lisätietoja:
sivistys- ja hyvinvointijohtaja Osmo Polas, p. 040 678 1410
palvelusuunnittelija Päivi Paappanen, p. 040 678 1006

Kuulutus

2) STIPENDI VILMA JA EINO HOKKASEN TESTAMENTTIRAHASTOSTA

Hokkasten testamentin mukaisesti rahaston vuotuinen tuotto jaetaan apurahoina ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville kangasniemeläisille oppilaille ja opiskelijoille.

Stipendi myönnetään sosiaalisin perustein taloudellisesti vähävaraisten kangasniemeläisten opiskelijoiden opintojen tukemiseen.

Täytä hakemus: Vilma ja Eino Hokkasen rahastosta myönnettävän stipendin hakulomake

tai lataa paperinen hakulomake: Vilma ja Eino Hokkasen stipendin hakulomake (pdf)

Lisätietoja:
talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula p. 040 688 7545
johdon sihteeri Johanna Järvensivu p. 040 646 9757

Kuulutus