#

Julkaistu: 31.12.2021

Kangasniemen kunnan koronatiedote 31.12.2021 – tarkennuksia 30.12.2021 tiedotteeseen

Kangasniemen koronaryhmä on tänään päivittänyt torstaina 30.12.2021 tehtyjä päätöksiä. Päätöksissä on huomioitu Mikkelin kaupungin uudet 31.12.2021 voimaan tulleet linjaukset. Kangasniemen osalta on täsmennetty lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksia, ulkoliikuntapaikkojen käyttöä sekä lasten ja nuorten turnausmuotoisten liikuntatapahtumien ja kilpailujen järjestämistä.

50 hengen yleisötilaisuus- ja kokousrajoitus on voimassa 20.1.2022 asti. Liikunta- ja harrastuspaikkoja koskeva rajoitus loppuu 13.1.2022. Molemmat rajoitukset alkavat 31.12.2021 kello 16.00.

Voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja nopeasti leviävän omikron-virusmuunnoksen vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uusia rajoituspäätöksiä alueelle pikaisella aikataululla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 30.12.2021 asettanut voimaan uusia koronarajoituksia Itä-Suomen alueelle. Rajoitukset koskevat kaikkia sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja kokouksia. Päätökset vaikuttavat mm. aikuisten harrastustoimintaan. Aluehallintoviraston päätös on voimassa yleisötilaisuuksien osalta 31.12.2021 klo 16.00 ja ovat voimassa 21.1.2022 asti. Kangasniemen kunta on tehnyt seuraavat päätökset Aluehallintoviraston tekemien uusien päätösten perusteella.

Koronasuositukset ja rajoitukset Kangasniemellä 31.12.2021 klo 16.00 alkaen

Rajoituksia yleisötilaisuuksiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 30.12. antamassaan päätöksessä kieltänyt Essoten alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys ei koske enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tässä päätöksessä tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

Essoten havaintojen mukaan koronaviruksen omikronmuunnos leviää herkästi ilmateitse myös ulkoilmassa. Riski tartuntoihin kasvaa ihmisjoukoissa. Rajoituspäätös on tässä vaiheessa voimassa ajalla 31.12.2021 klo 16.00–21.1.2022.

Kuntosalit, liikuntasalit ja jäähalli

Suljettu aikuisten harrastustoiminnalta. Tiloja voivat käyttää vuonna 2004 syntyneet ja sitä nuoremmat ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret. Lisäksi tiloja voivat käyttää koululaisryhmät, varhaiskasvatusryhmät, lakisääteisten palvelujen kuntoutusryhmät ja ammattimaisesti urheilevat aikuiset ilman henkilörajoituksia. Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.12.2021 klo 16.00–13.1.2022.

Ulkoliikuntapaikat

Ei henkilörajoituksia, kunta muistuttaa turvaväleistä liikuntapaikoilla.

Lasten ja nuorten turnausmuotoiset liikuntatapahtumat ja kilpailut

Kunta edellyttää, että lasten ja nuorten liikuntatapahtumat ja turnaukset sekä muut tämänkaltaiset tapahtumat perutaan tai siirretään, mikäli osanottajia tulee alueen ulkopuolelta.

Kirjasto ja kansalaisopisto

Kirjastossa voi sisätiloissa olla kerrallaan 10 henkilöä. Kirjojen ja aineistojen pikainen lainaaminen ja palauttaminen on mahdollista. Lehtienlukusali ei ole avoinna. Kirjasto tiedottaa käytännöistä tarkemmin maanantaina 3.1.2022.

Puulan seutuopisto on tiedottanut, että kevätlukukausi alkaa 17.1.2022.           

Nuorisotilat

Nuorisotila on avoinna tietyin rajoituksin, maksimi henkilömäärä korkeintaan 10 henkilöä ohjaajat mukaan lukien. Tiloissa noudatetaan hygieniaohjeita, käytetään kasvomakseja ja pidetään turvavälit.

Elokuvateatteri Kangastus

Elokuvatoiminnan jatkamisesta tiedotetaan erikseen.

Kunnantalo

Kunnantalon aula ja asiointipiste ovat auki ma-pe klo 9.00–11.30. Maksimi henkilömäärä aulassa on 10 henkilöä. Yleisökoneen käyttö rajataan 15 minuuttiin per asiakas. Yleinen lehtienluku ei ole mahdollista. Kunnantalon kokoustilat eivät ole varattavissa talon ulkopuolisille käyttäjille. Kunnantalolla kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja ja huomioimaan turvavälit. Muilta osin kunnantalo on suljettu 26.1.2022 asti ja henkilöstölle annetaan vahva etätyösuositus.

Kunnan kaikissa tiloissa edellytetään käytettävän kasvomaskeja ja turvavälit on huomioitava. Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yleisötilaisuudet

Kangasniemen kunta ei järjestä omia tilaisuuksia eikä Kangasniemen omistamissa kiinteistöissä ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Muiden toimijoiden on syytä ottaa huomioon Itä-Suomen Aluehallintoviraston 30.12.2021 tekemä päätös.

Koulut

Koulut tiedottavat kevätlukukauden aloituksesta ja tiukentuneiden rajoitusten aiheuttamista toimenpiteistä Wilman kautta ennen kevätlukukauden alkua.

Koronapassi

Ylläolevia rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla, koska valtioneuvosto on poistanut sen väliaikaisesti käytöstä viruksen leviämisalueilla, joihin Kangasniemi kuuluu.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928767

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta yleistiedoksiannoista. 

https://avi.fi/documents/25266232/104101179/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ISAVI_10457_2021.pdf/1d93efd3-69fe-6073-6868-9412328d0e3e/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+ISAVI_10457_2021.pdf?t=1640880691505

https://avi.fi/documents/25266232/104101179/ISAVI-paatos-58d-30-12-2021.pdf/5402396e-3b45-1192-f079-ad891f488e10/ISAVI-paatos-58d-30-12-2021.pdf?t=1640858062754