#

Julkaistu: 26.1.2022

Kangasniemen kunnan koronatiedote 26.1.2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 25.1.2022 antamallaan päätöksellä kumonnut 12.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen. Päätöksellään aluehallintovirasto on kumonnut tilojen sulkupäätöksen 58 g §:n.

Vaikka Itä-Suomen aluehallintovirasto kumosi 25.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 g § mukaisen määräyksen tilojen sulkemisen osalta, Essoten koronanyrkki suosittaa yli 18-vuotiaiden kuorolaulutoiminnan ja aikuisten ryhmäliikunnan tauolla pitämistä 6.2.2022 asti. Lasten ja nuorten, 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien osalta ohjattu harrastustoiminta voi jatkua aiemman päätöksen mukaisesti. Essoten näkemyksen mukaan aikuisten välisiä kontakteja tulee välttää, sillä koronatilanne on edelleen kehittymässä huonompaan suuntaan Essoten alueella.

Yleisörajoituksia koskevat päätökset pysyvät voimassa, eli Itä-Suomen aluehallintoviraston 21.1.2022 tekemä tartuntatautilain (58 d §) mukaisen, erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös. Määräys on voimassa 21.1.–20.2.2022. On odotettavissa, että aluehallintovirasto antaa uuden päätöksen 58 d §:n osalta lähiaikoina.

Määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Aluehallintoviraston päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Aluehallintoviraston päätös (58 § 1 momentti) kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 henkilöä sekä ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, on edelleen voimassa 14.2.2022 asti.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain (58 c §) yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Myös yksilöiden vastuullinen toiminta on tärkeää.

Kangasniemen kunta on tehnyt seuraavat päätökset Aluehallintoviraston tekemien uusien päätösten perusteella sekä Essoten antamien suositusten pohjalta.

Koronasuositukset ja rajoitukset Kangasniemellä 26.1.2022 alkaen

Rajoituksia yleisötilaisuuksiin, voimassa 14.2.2022 asti

Sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja tietyin rajoituksin:

  • Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Lisäksi on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakteja toisiinsa.
  • Sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tilaisuuksia.

Tilaisuudet on järjestettävä terveysturvallisesti.

Kangasniemen kunta ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia.

Kuntosalit, liikuntasalit ja jäähalli, voimassa 6.2.2022 asti

Essoten koronanyrkki suosittaa yli 18-vuotiaiden aikuisten ryhmäliikunnan tauolla pitämistä 6.2.2022 asti. Lasten ja nuorten, 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien osalta ohjattu harrastustoiminta jatkuu.

Kuntosalit, liikuntahallit sekä jäähalli ovat suljettuna liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäessä. Kuntosalien käyttö on sallittua yksilöurheiluun terveysturvallisuus huomioiden. Tilojen sulkupäätös on voimassa 6.2.2022 saakka.

Kunta edellyttää edelleen, ettei turnausmuotoisia tapahtumia järjestetä. Tästä voidaan poiketa mikäli turnaukset voidaan järjestää koronaturvallisesti erillisinä ottelutapahtumina. Kyseisistä järjestelyistä on tiedotettava etukäteen liikuntasihteeri Markus Brandtia, joka antaa lisätietoja koronaturvallisuudesta. Aikuisten ryhmäliikunta on keskeytetty ammattiurheilua lukuun ottamatta. Lisätietoja ammattiurheilun rajaamisesta antaa liikuntasihteeri markus.brandt@kangasniemi.fi.

Tiloja voivat käyttää vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret. Lisäksi tiloja voivat käyttää koululaisryhmät, varhaiskasvatusryhmät, lakisääteisten palvelujen kuntoutusryhmät ja ammattimaisesti urheilevat aikuiset ilman henkilörajoituksia.

Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Ulkoliikuntapaikat

Ei henkilörajoituksia, kunta muistuttaa turvaväleistä liikuntapaikoilla.

Kirjasto ja kansalaisopisto, voimassa 6.2.2022 asti

Kirjastossa voi sisätiloissa olla kerrallaan 10 henkilöä. Kirjojen ja aineistojen pikainen lainaaminen ja palauttaminen on mahdollista. Lehtienlukusali ei ole avoinna.

Puulan seutuopisto tiedottaa toiminnastaan erikseen. 

Nuorisotilat, voimassa 6.2.2022 asti

Nuorisotila on avoinna tietyin rajoituksin, maksimi henkilömäärä korkeintaan 10 henkilöä ohjaajat mukaan lukien. Tiloissa noudatetaan hygieniaohjeita, käytetään kasvomakseja ja pidetään turvavälit.

Elokuvateatteri Kangastus

Elokuvatoiminnan jatkamisesta tiedotetaan erikseen.

Kunnantalo

Kunnantalon asiointipiste on auki ma-pe klo 9.00–11.30. Maksimi henkilömäärä aulassa on 10 henkilöä. Kunnantalon kokoustilat eivät ole varattavissa talon ulkopuolisille käyttäjille. Kunnantalolla kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja ja huomioimaan turvavälit. Muilta osin kunnantalo on suljettu 20.2.2022 asti ja henkilöstölle annetaan vahva etätyösuositus.

Kunnan kaikissa tiloissa edellytetään käytettävän kasvomaskeja ja turvavälit on huomioitava. Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kunnan kokoukset

Kunta järjestää toimielimien kokoukset sähköisesti 20.2.2022 asti.

Koulut

Koulut tiedottavat toiminnastaan Wilman kautta.