#

Julkaistu: 21.1.2022

Kangasniemen kunnan koronatiedote 21.1.2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.1.2022 tehnyt tartuntatautilain (58 d §) mukaisen, erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskevan päätöksen. Määräys on voimassa 21.1.–20.2.2022.

Määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Aluehallintoviraston päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain (58 c §) yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Myös yksilöiden vastuullinen toiminta on tärkeää.

Myös tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskeva tartuntatautilain mukainen päätös (58 g §) on edelleen voimassa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka.

Kangasniemen kunta on tehnyt seuraavat päätökset Aluehallintoviraston tekemien uusien päätösten perusteella.

Koronasuositukset ja rajoitukset Kangasniemellä 21.1.2022 alkaen

Rajoituksia yleisötilaisuuksiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.1.2022 antamassaan päätöksessä kieltänyt Essoten alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 20.2.2022 asti. Määräys ei koske enintään 10 henkilön tilaisuuksia ja kokouksia sisätiloissa ja enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ulkotiloissa, joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tässä päätöksessä tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

Kuntosalit, liikuntasalit ja jäähalli

Kuntosalit, liikuntahallit sekä jäähalli ovat suljettuna liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäessä. Kuntosalien käyttö on sallittua yksilöurheiluun terveysturvallisuus huomioiden. Tilojen sulkupäätös on toistaiseksi voimassa 27.1.2022 saakka.

Kunta edellyttää edelleen, ettei turnausmuotoisia tapahtumia järjestetä. Tästä voidaan poiketa mikäli turnaukset voidaan järjestää koronaturvallisesti erillisinä ottelutapahtumina. Kyseisistä järjestelyistä on tiedotettava etukäteen liikuntasihteeri Markus Brandtia, joka antaa lisätietoja koronaturvallisuudesta. Aikuisten ryhmäliikunta on keskeytetty ammatti- ja kilpaurheilua lukuun ottamatta. Lisätietoja ammattiurheilun rajaamisesta antaa liikuntasihteeri markus.brandt@kangasniemi.fi.

Tiloja voivat käyttää vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret. Lisäksi tiloja voivat käyttää koululaisryhmät, varhaiskasvatusryhmät, lakisääteisten palvelujen kuntoutusryhmät ja ammattimaisesti urheilevat aikuiset ilman henkilörajoituksia.

Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Ulkoliikuntapaikat

Ei henkilörajoituksia, kunta muistuttaa turvaväleistä liikuntapaikoilla.

Lasten ja nuorten turnausmuotoiset liikuntatapahtumat ja kilpailut

Kunta edellyttää, että lasten ja nuorten liikuntatapahtumat ja turnaukset sekä muut tämänkaltaiset tapahtumat perutaan tai siirretään, mikäli osanottajia tulee alueen ulkopuolelta.

Kirjasto ja kansalaisopisto

Kirjastossa voi sisätiloissa olla kerrallaan 10 henkilöä. Kirjojen ja aineistojen pikainen lainaaminen ja palauttaminen on mahdollista. Lehtienlukusali ei ole avoinna.

Puulan seutuopisto tiedottaa toiminnastaan erikseen. 

Nuorisotilat

Nuorisotila on avoinna tietyin rajoituksin, maksimi henkilömäärä korkeintaan 10 henkilöä ohjaajat mukaan lukien. Tiloissa noudatetaan hygieniaohjeita, käytetään kasvomakseja ja pidetään turvavälit.

Elokuvateatteri Kangastus

Elokuvatoiminnan jatkamisesta tiedotetaan erikseen.

Kunnantalo

Kunnantalon aulassa järjestettävien aluevaalien osalta noudatetaan terveysturvallisuutta ja muilta osin tilojen käyttöä rajoitetaan. Kunnantalon asiointipiste on auki ma-pe klo 9.00–11.30. Maksimi henkilömäärä aulassa on 10 henkilöä. Yleisökoneiden käyttö ja yleinen lehtienluku ei ole mahdollista. Kunnantalon kokoustilat eivät ole varattavissa talon ulkopuolisille käyttäjille. Kunnantalolla kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja ja huomioimaan turvavälit. Muilta osin kunnantalo on suljettu 20.2.2022 asti ja henkilöstölle annetaan vahva etätyösuositus.

Kunnan kaikissa tiloissa edellytetään käytettävän kasvomaskeja ja turvavälit on huomioitava. Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yleisötilaisuudet

Kangasniemen kunta ei järjestä omia tilaisuuksia eikä Kangasniemen omistamissa kiinteistöissä ei järjestetä yleisötilaisuuksia. Muiden toimijoiden on syytä ottaa huomioon Itä-Suomen Aluehallintoviraston 30.12.2021, 12.1.2022 ja 21.1.2022 tekemät päätökset.

Kunnan kokoukset

Kunta järjestää toimielimien kokoukset sähköisesti 20.2.2022 asti.

Koulut

Koulut tiedottavat toiminnastaan Wilman kautta.

Koronapassi

Yllä olevia rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla, koska valtioneuvosto on poistanut sen väliaikaisesti käytöstä viruksen leviämisalueilla, joihin Kangasniemi kuuluu.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930307

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta yleistiedoksiannoista. 

https://avi.fi/documents/25266232/104595759/Paatos-ISAVI-434-2022.pdf/4cd2b3b1-f2e0-3b27-b0a9-7fd95382a886/Paatos-ISAVI-434-2022.pdf?t=1642765172851

https://avi.fi/documents/25266232/104595759/Paatos-ISAVI-171-2022.pdf/1a566f08-cdcf-78a0-d9e9-95f9bfc8a4dd/Paatos-ISAVI-171-2022.pdf?t=1642000386600

https://avi.fi/documents/25266232/104101179/ISAVI-paatos-58d-30-12-2021.pdf/5402396e-3b45-1192-f079-ad891f488e10/ISAVI-paatos-58d-30-12-2021.pdf?t=1640858062754