#

Julkaistu: 9.3.2022

Kangasniemen kunnan humanitaarinen apu Ukrainaan

Ukrainan valtio on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan. Useat tahot ovat esittäneet vetoomuksia Ukrainan ja sen kansalaisten kiireellisestä tukemisesta. Kangasniemen kunta on mukana Kuntaliiton hallinnoimassa alle pienten kuntien (alle 10 000 asukasta/kunta) verkostossa, jonka piirissä on myös käyty keskustelua Ukrainan tukemisesta. Verkostossa käytyjen keskustelujen mukaan rahallinen panos voisi olla esimerkiksi 0,5 – 1,0 euroa/asukas.

Humanitaarinen avun suuntaaminen Ukrainan hätätilan lievittämiseen on laaja kansainvälinen solidaarisuuden osoitus Ukrainan kansalle. Kangasniemen kunta on päättänyt antaa Ukrainalle 6000 euron taloudellisen tuen. Tuki kohdennetaan Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kautta (esim. Suomen Unicef tai Suomen Punainen Risti).

Kunta selvittää myös mahdollisuuksia vastaanottaa Suomeen sotaa pakenevia ukrainalaisia. Lisäksi kunnan johtoryhmä päivittää valmiussuunnitelmaa, jonka lähtökohtana on perustoimintojen turvaaminen häiriötilanteissa.