Julkaistu: 30.5.2024

Kangasniemen kokonaispäästöt ovat laskeneet 20 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2022

Suomen ympäristökeskuksen kehittämän päästölaskentajärjestelmän viimeisimmät kuntakohtaiset päästölaskennan tulokset ovat valmistuneet toukokuussa 2024. Tällä hetkellä laskentatiedot kattavat vuodet 2005-2022. Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäätöt ovat edelleen laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia, ja edellisvuoteen verrattuna 2,1 prosenttia. Suurimmat päästölähteet olivat edellisvuosien tapaan tieliikenne, jonka päästöt olivat 28,4 prosenttia, maatalous 19,2 prosenttia ja kaukolämpö 15 prosenttia kokonaispäästöistä.

Vuoden 2022 tuloksissa näkyivät Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset. Ukrainan sodan vaikutuksesta maakaasun ja puupolttoaineiden käyttöä korvattiin kivihiilellä ja turpeella. Tämä oli nähtävissä erityisesti energiasektorin ja teollisuuden päästöissä. Sähkön käytön päästöt jatkoivat laskuaan. Tähän vaikutti myönteisesti energiankulutuksen väheneminen. Vaikka kivihiilen käyttö kasvoi, pienensi lisääntynyt tuulivoiman tuotanto sähkön tuotannon päästöintensiteettiä. Tieliikenteen päästöt kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,8 prosenttia. Tieliikenteen päästöjen kasvuun vaikutti liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen laskeminen.

Kuntien ja maakuntien välillä on edelleen suuria eroja päästöjen kehityksessä ja niiden jakautumisessa eri sektoreille. Asukaskohtaiset päästöt olivat pienimmät Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Suhteellisesti eniten asukaskohtaiset päästöt pienenivät Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla, joissa kaikissa asukaskohtaiset päästöt pienenivät 5 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Maakuntien välillä eroja selittää elinkeinorakenne, erityisesti maatalousvaltaisuus, etäisyydet ja yhdyskuntarakenne ja sääolosuhteiden ja kaukolämmön polttoainekäytön erot.
(Tiedote 16.5.2024, Suomen ympäristökeskus)

Kangasniemen kokonaispäästöt ovat laskeneet vuodesta 2005 vuoteen 2022 yhteensä 20 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 4 prosenttia. Asukaskohtaiset päästöt Kangasniemellä vuonna 2022 olivat 9,7 t CO2 ekv./as. Mikkelin seudun kunnista

pienimmät asukaskohtaiset päästöt vuonna 2022 olivat Mikkelissä (5.3 t CO2 ekv. /as) ja suurimmat Juvalla (12.7 t CO2 ekv. /as) ja Pertunmaalla (11,4 t CO2 ekv./as). Suomen kaikkien kuntien asukaskohtaiset päästöt keskimäärin vuonna 2022 olivat 5.6 t CO2 ekv./as. ja Etelä-Savon kuntien 6.8 t CO2 ekv. / as.

Laskennan tuloksia voi tarkastella osoitteessa: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/.

Kuva 1. Päästöjen jakautuminen sektoreittain Kangasniemellä vuonna 2022 (Suomen ympäristökeskus 2024).

Kuva 2. Asukaskohtaisten päästöjen kehitys Kangasniemellä vuosina 2005-2022 (Suomen ympäristökeskus 2024).