#

Julkaistu: 14.1.2022

Itä-Suomen aluehallintoviraston uusin päätös 14.1.2022 koskien sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia

Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräys tulee voimaan 17.1.2022 ja on voimassa 14.2.2022 asti.

Ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Alueellisesti tai toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä edellyttäen, että osallistujien sekä
seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa alueellisesti tai toiminnallisesti rajatussa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.
Määräys on voimassa 15.1.2022 – 14.2.2022.

Aluehallintoviraston tiedote
Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket (sttinfo.fi)

Aluehallintoviraston päätös
https://avi.fi/documents/25266232/104595759/Paatos-ISAVI-82-2022.pdf/31fe6bc5-4c70-c318-4373-c45a435a9a24?t=1642163269844