#

Julkaistu: 15.3.2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumosi tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävän päätöksen Essoten alueella

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävän tartuntatautilain (58 d §) mukaisen päätöksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueella. Kumoamispäätös astuu voimaan välittömästi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueella on ollut voimassa tartuntatautilain mukainen tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävä määräys 20.3.2022 saakka. Itä-Suomen aluehallintovirasto kumosi päätöksen 14.3.2022. Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella ei 14.3.2022 lähtien ole voimassa aluehallintoviraston asettamia rajoituspäätöksiä.

”Sairaanhoitopiiriltä saadun lausunnon mukaan tapausmäärät Essoten alueella ovat korkeita, mutta tapausmäärät eivät ole merkittävästi kasvaneet viimeisten viikkojen aikana. Koska epidemiahuippu alueella on Essoten asiantuntija-arvion mukaan saavutettu, epidemiatilanne ei ole vaikeutunut ja sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön sairauspoissaolojen määrä on helpottamaan päin, tartuntatautilain mukainen rajoituspäätös ei ole enää välttämätön. Tämän vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut voimassa olleen määräyksen ja kumoaminen astuu voimaan välittömästi.”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kun rajoituksia ei enää ole, korostuu jokaisen kansalaisen oma vastuullinen toiminta. Muun muassa turvavälit, hyvä käsihygienia ja kasvomaskin käyttö ovat edelleen tärkeitä keinoja taudin leviämisen estämisessä. Myös oman kunnan ja sairaanhoitopiirin antamia suosituksia koronaepidemiaan liittyen on suositeltavaa seurata ja noudattaa.”, korostaa aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.3.2022 (pdf)

Yleiset hygieniavaatimukset voimassa kesäkuun loppuun saakka

Vaikka Itä-Suomen alueella ei tällä hetkellä ole voimassa rajoituspäätöksiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi, on koko Suomessa edelleen voimassa yleisiä hygieniavaatimuksia koskeva tartuntatautilain pykälä 58 c. Se koskee kaikkia yleisölle avoimia ja asiakkaille ja osallistujille varattuja toimitiloja ilman erillistä viranomaispäätöstä, ja on voimassa 30.6.2022 asti.

Terveysturvallisuuden parantamiseksi tiloista vastaavien toimijoiden on

  • järjestettävä asiakkailla ja osallistujilla mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • annettava asiakkaille ja osallistujille toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
  • tehostettava tilojen ja pintojen puhdistamista sekä
  • järjestettävä asiakkaiden ja osallistujien oleskelu toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen mahdollisimman väljästi.

Ravintoloita velvoittaa oma tartuntatautilain pykälänsä, jossa on vastaavat hygieniavaatimukset. Valtioneuvosto on kumonnut osittain asetuksen, joilla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että anniskelua, aukioloaikaa, asiakasmäärää sekä istumapaikkoja koskevat ravintolarajoitukset poistuivat käytöstä koko maassa 1.3.2022.