#

Julkaistu: 4.1.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli 20 henkilön yleisötapahtumat toimialueensa kunnissa ajalla 23.12.2020 – 22.1.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 22.12.2020 antamallaan määräyksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kaksikymmentä (20) henkilöä (ISAVI/9450/2020). Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 23.12.2020 – 22.1.2021. Tällä päätöksellä kumotaan Itä-Suomen aluehallintoviraston aiemmat määräykset (1.12.2020: ISAVI/8799/2020; 3.12.2020: ISAVI/8932/2020; 4.12.2020: ISAVI/8981/2020) koskien yleisötilaisuuksien rajoittamista.