#

Julkaistu: 3.12.2020

ISAVI kieltää yli 20 henkilön yleisötapahtumat Etelä-Savon maakunnassa 4.12.2020 alkaen

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 3.12.2020 antamallaan määräyksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä (ISAVI/8932/2020). Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 4.12.2020 – 1.1.2021. Tällä päätöksellä kumotaan Etelä-Savon maakunnan kuntien alueelta aluehallintoviraston 1.12.2020 määräys koskien yleisötilaisuuksien rajoittamista (ISAVI/8799/2020).