Julkaistu: 23.3.2020

Etelä-Savon valmiusfoorumin tilannekuva Etelä-Savon tilanteesta ja koronaviruksen vaikutuksista

Etelä-Savon valmiusfoorumi muodosti maakunnallisen tilannekuvan Etelä-Savon tilanteesta ja koronaviruksen vaikutuksista.

Etelä-Savon alueen kunnat ovat kokoontuneet aktiivisesti johtoryhmissä ja muodostaneet laajennettuja valmiusjohtoryhmiä. Koronavirustilanne sekä poikkeusolot ovat vaikuttanut kuntien palvelutuotantoon ja toimintaan. Etätyötä tehdään kunnissa niiltä osin kuin se on mahdollista ja resursseja on painotettu kriittisen infran palvelutuotantoon ja toisaalta vapautuneita henkilöresursseja selvitetään kohdennettavaksi tehtäviin, joissa työvoiman tarve on kasvanut. Sivistystoimen osalta opetustoimi on pääasiassa siirtynyt etäopetuksen piiriin ja päivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt huomattavasti. Vaikka muutos opetuksen luonteessa on ollut osittain iso, on opetus saatu järjestymään hyvin. Näiden lisäksi kunnat kantavat huolta elinkeinoelämän haasteista ja ovat kiinnittäneet tähän huomiota.

Kunnat ja eri toimijat Etelä-Savossa kantavat huolta yli 70–vuotiaiden hyvinvoinnista ja asioinnista. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on perustettu erillisiä palvelunumeroita, jotka on suunnattu palvelemaan juuri alueemme iäkkäämpää väestöä. Tämän lisäksi kunnissa on tiivistetty yhteistoimintaa alueen toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa esimerkiksi ruoanjakelun ja kaupassakäynnin tueksi riskiryhmiin kuuluville tai muuten haasteellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille. Yhteistoiminta on nyt korostunut ja kuntalaisilla on halua auttaa. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon riski virustartunnasta ja toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan.

Palaverissa korostui myös se, että maakunnassa tilanne koetaan kaikesta huolimatta rauhallisena myös muiden kriittisen infran toimijoiden, viranomaisten ja eri toimijoiden osalta. Tilannetta seurataan aktiivisesti, eri toimintamalleihin on varauduttu ja vaikka muutokset ja toimenpiteet ovat olleetkin nopeita on näihin pystytty vastaamaan joustavasti.

Alueen kunnat ja sairaanhoitopiirit sekä muut toimijat ja viranomaiset tiedottavat aktiivisesti omien viestintäkanaviensa kautta. Hyviä lähteitä ovat nettisivut sekä viranomaisten ja kuntien sosiaalisen median kanavat.

Lisätietoja:
Seppo Lokka
pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon valmiusfoorumin puheenjohtaja
Puh. 0201 3344 00
seppo.lokka@espl.fi