Julkaistu: 20.3.2024

Etelä-Savon väkiluku kasvoi alkuvuonna – muuttoliike maan 4. paras!

VÄKILUKU KASVOI ETELÄ-SAVOSSA 90 HENGELLÄ

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi Etelä-Savossa tammi-helmikuussa 2024 yhteensä 90 henkilön verran (+0,07 prosenttia). Nettosiirtolaisuuden lisäksi myös kuntien välinen nettomuutto oli positiivinen. Edellisenä vuonna väkiluku väheni tammi-helmikuussa 129 henkilön verran.

Etelä-Savon kunnista väkiluku kasvoi Mikkelissä, 81 henkilön verran, Pieksämäellä, 80 henkilön verran sekä Sulkavalla, 3 henkilön verran.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli helmikuun 2024 lopussa 129 986.

Väkiluku kasvoi ennakkotietojen mukaan tammi-helmikuussa 2024 kaikkiaan 12 maakunnassa, eniten Uudellamaalla (+2 918), Varsinais-Suomessa (+453) ja Pirkanmaalla (+452). Väkiluku väheni eniten Etelä-Karjalassa (-165), Kymenlaaksossa (-109) ja Kanta-Hämeessä (-102). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Etelä-Karjalassa (-0,13 prosenttia), Kymenlaaksossa (-0,07 prosenttia) ja Kanta-Hämeessä (-0,06 prosenttia väkiluvusta).

Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-helmikuussa 2024 ennakkotietojen mukaan 3 660 henkilön verran (+0,07 prosenttia). Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 6 254 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 3 031 vähemmän kuin kuolleita. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli helmikuun 2024 lopussa 5 608 218.

MUUTTOLIIKE ETELÄ-SAVOSSA MAAN NELJÄNNEKSI PARAS!

Tammi-helmikuussa 2024 kuntien välisestä muutosta (+65) ja siirtolaisuudesta (+230) muodostuva kokonaisnettomuutto oli Etelä-Savossa yhteensä 295 henkilön verran positiivinen, kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan kokonaisnettomuutto oli 99 henkilön verran positiivinen. Etelä-Savon kokonaisnettomuutto oli maan neljänneksi korkein Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan jälkeen.

Kumulatiivinen, eli koko vuoden yhteenlaskettu, muuttoliike on ollut Etelä-Savossa positiivinen vuodesta 2021 alkaen koko vuoden ajan, vaikkakin muutamina yksittäisinä kuukausina on tullut muuttotappiota. Sitä aiempina lähivuosina kumulatiivinen muuttoliike on muuttunut negatiiviseksi viimeistään elokuussa.

Kokonaisnettomuutto oli tammi-helmikuussa 2024 positiivinen kaikissa Etelä-Savon seutukunnissa; Mikkelin seutukunnassa +131, Pieksämäen seutukunnassa +96 ja Savonlinnan seutukunnassa +68. Kokonaisnettomuutto oli positiivinen seitsemässä kunnassa Etelä-Savossa: Mikkelissä (+140), Pieksämäellä (+97), Savonlinnassa (+55), Sulkavalla (+9), Rantasalmella (+6), Puumalassa (+3), Kangasniemellä (+3).

Kokonaisnettomuutto oli tammi-helmikuussa 2024 positiivinen lähes kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla (+2 406), Varsinais-Suomessa (+706), Pirkanmaalla (+696) ja Etelä-Savossa (+295). Vain Etelä-Karjalassa kokonaisnettomuutto oli tappiolla, 2 henkilön verran.

Helmikuun ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen tammi-helmikuussa 8 290 henkeä ja Suomesta muutti pois 2 036 henkeä. Maahanmuuttoja oli 519 enemmän ja maastamuuttoja 106 vähemmän kuin edellisvuoden tammi-helmikuussa. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 807 ja maastamuuttajista 1 259 henkeä.

Maahanmuuttojen lukumäärässä on helmikuusta 2023 eteenpäin voinut olla mukana tilapäisen suojelun nojalla Suomesta oleskeluluvan saaneita ukrainalaisia, kun heillä on ollut mahdollisuus hakea kotikuntaa.

Koko Suomessa kuntien välisiä muuttoja kertyi tammi-helmikuun 2024 aikana 39 179. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuntien väliset muutot lisääntyivät 1 104 muutolla vuoden 2024 kuntajaon mukaan.

LUONNOLLINEN VÄESTÖNMUUTOS NEGATIIVINEN

Tammi-helmikuussa 2024 luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa -236. Syntyneitä oli 91 ja kuolleita 327. Edellisenä vuonna luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa tammi-helmikuussa -219.

Luonnollinen väestönmuutos oli negatiivinen kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Uuttamaata, jossa se oli 193 hengen verran plussalla. Eniten luonnollinen väestönmuutos oli miinuksella Varsinais-Suomessa (-297), Päijät-Hämeessä (-292) ja Pohjois-Savossa (-273).

Tammi-helmikuussa 2024 koko maassa syntyi ennakkotietojen mukaan 7 106 lasta eli 312 lasta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Kuolleiden määrä oli 10 137, mikä on 157 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

——————————————————–

Tässä suorat tiedostokohtaiset linkit:

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-29.2.2024 (pdf)
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-29.2.2024 (pdf)
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-29.2.2024 (pdf)

Tilastokeskuksen tiedotteet väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan:

Suomen ennakkoväkiluku oli 5 608 218 helmikuun 2024 lopussa – Tilastokeskus (stat.fi).