Julkaistu: 22.6.2023

Etelä-Savon ilmastotiekartta on julkaistu

Etelä-Savon maakunta pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Etelä-Savon ilmastotiekartta tiivistää ilmastotyön painopisteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteeseen EU:n, Suomen ja kansainvälisten politiikkatoimien ohjaamana pyritään. Tiekartta toimii myös vihreän siirtymän hankkeiden ja investointien perusteena. Ilmastotiekartta on nyt julkaistu ja siihen voi tutustua ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Ilmastotiekartta (pdf)

Ilmastotiekartasta tarkemmin myös tiedotteessa.

Toimintaympäristö muuttuu Etelä-Savossa jatkuvasti ja tiekarttaa päivitetään vuosittain. Sinnikästä työtä jatketaan yhteisin ponnisteluin. Etelä-Savon ELY-keskus on hakenut rahoitusta EU:n rakennerahastosta vihreän siirtymän ja energiatehokkuuden edistämiseksi kunnissa ja yritysten toiminnassa.  Hankkeen omarahoitus on toteutumassa miltei suunnitelman mukaisesti.  Hankepäätöksen tulos selviää elokuussa.