Julkaistu: 17.3.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston historiallinen ensimmäinen kokous pidettiin

TIEDOTE 16.3.2022

Aluevaltuusto nimitti kokouksessaan hallituksen, tarkastuslautakunnan ja puheenjohtajat. Aluevaltuusto hyväksyi myös hallintosäännön ja käynnisti hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja on savonlinnalainen Anna-Kristiina Mikkonen (sd.). Kiitospuheessaan Mikkonen nosti esille ensimmäisenä eteläsavolaiset asukkaat.

  • Haluan kiittää Etelä-Savon kansalaisia luottamuksesta, että saamme istua täällä historiallisessa ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa. Meillä valtuutetuilla on iso tehtävä rakentaa uutta hyvinvointialuetta, yhdenvertaisia, saavutettavia ja laadukkaita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.

Mikkonen nosti tärkeinä asioina esille muun muassa palveluiden oikea-aikaisuuden, järjestön kanssa yhdessä tehtävän ennaltaehkäisevän työn, lääkäripalveluiden saavutettavuuden sekä digitaalisuuden, joka on hänen mukaansa nähtävä mahdollisuutena.

  • Lisäksi meidän on pidettävä huolta osaavasta työvoimastamme ja heidän jaksamisestaan, Mikkonen sanoi.

Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja on Mira Ilmoniemi (kok.) ja 2. varapuheenjohtaja Tommi Vehmala (kesk.).

Aluehallitus nimitettiin

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallituksessa on aluevaltuuston päätöksellä 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Laukkanen (kesk.) Juvalta. Kiitospuheessaan Laukkanen kertoi olevansa toimivien peruspalveluiden puolella.

  • Etelä-Savossa uudistukseen liittyvässä keskustelussa on keskitetty paljon sairaaloihin. Kuitenkin uudistuksessa on pitkälti kyse siitä, miten me saamme perusterveydenhuollon ja sosiaalityön eli peruspalvelut toimimaan kansalaisillemme.
  • Minulla on yksi unelma, josta toivon, että kansalaiset voivat kolmen vuoden kuluttua kiittää. Toivon, että kun ihminen tulee palvelujärjestelmän piiriin, hän kokee, että hänen asiastaan otetaan kiinni, että hän ei putoa väliin, Laukkanen sanoi.

Aluehallituksen kokoonpano on aluevaltuuston päätöksellä seuraava:

puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.)
1. varapuheenjohtaja, Satu Taavitsainen (sd.)
2. varapuheenjohtaja, Pirkko Valtola (kok.)
Seija Kuikka (kesk.)
Soili Moilanen (kesk.)
Erkki Huupponen (sd.)
Oskari Valtola (kok.)
Janne Laine (kesk.)
Jaana Strandman (ps.)
Panu Peitsaro (liik.)
Heli Järvinen (vihr.)
Hannu Auvinen (kesk.)
Eija Stenberg (sd.)

Etelä-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on aluevaltuuston päätöksellä seuraava:

puheenjohtaja Mirja Anunti-Virta (kok.)
varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen (kesk.)
Olli-Pekka Kristiansson (sd.)
Unto Pasanen (kesk.)
Outi Kauria (kesk.)
Riitta Hassinen (sd.)
Pekka Turunen (kok.)
Kari Mouhu (ps.)
Katri Ajanto (liik.)

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön esityslistan mukaisesti

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö rakennetaan vaiheittain ja se täydentyy vielä vuoden loppuun mennessä.

Hallintosäännöstä lisää esityslistassa ja pöytäkirjassa, jossa myös nyt hyväksytty hallintosääntö on myös liitteenä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202232-9

Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi käynnistyy

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Aluevaltuusto päätti perustaa toistaiseksi voimassa olevan hyvinvointialuejohtajan viran. Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti seuraavaa:

– yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
– tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
– käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.

Vt. hyvinvointialuejohtajaksi Risto Kortelainen

Aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti, että Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelujohtaja Risto Kortelainen hoitaa hyvinvointialuejohtajan virkaa siihen saakka, kunnes varsinainen hyvinvointialuejohtaja on rekrytoitu ja aloittaa tehtävässään.

Aluevaltuuston ja -hallituksen seuraavat kokoukset

Aluehallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 23.3.2022 klo 13.00.

Aluevaltuusto kokoontuu 31.3.2022 ja 20.6.2022. Kokouskutsussa ilmoitetaan tarkemmin aika ja kokouksen pitämisen tapa (sähköinen kokous/lähikokous) ja tarvittaessa kokouspaikka.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 050 306 7270
Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 0400 755 204
Risto Kortelainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja, p. 050 522 8677

Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuillamme täällä:
Pöytäkirjat

Aluevaltuuston kokoonpano ja kokouksen tallenne on verkkosivuillamme täällä:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto