#

Julkaistu: 17.2.2022

ARVOISA TONTINOMISTAJA / -HALTIJA

Kangasniemen kuntaan on tullut havaintoja ja ilmoituksia siitä, että tonttiliittymistä ja / tai tonteilta siirretään lunta katualueen puolelle.

Kangasniemen kunta muistuttaa tontinomistajia / -haltijoita seuraavista kiinteistön lumien käsittelyä koskevista määräyksistä.

– Tontinomistajan velvollisuutena on huolehtia tontin kulkutielle sekä tonttiliittymään kertyneen lumen siirrosta.

– Tonttiliittymästä lunta saa siirtää oman puolen eli tontin ja kadun väliin jäävän aurausvallin päälle, niin ettei katu kavennu lumen siirron seurauksena.

– Lunta ei saa siirtää katualueen puolelle, kadun vastapuolen aurausvalliin tai ilman suostumusta toisen omistamalle tai hallinnoimalle kiinteistölle.

– Mikäli lunta ei pysty varastoimaan omalla kiinteistöllään, tulee se toimittaa lumenkaatopaikalle.

Edellä mainitut määräyksen pohjautuvat lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978).