Julkaistu: 27.9.2022

Aluevaltuusto perusti lautakunnat ja päätti henkilöstön työterveyshuollon palvelujen hankinnasta

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto perusti kokouksessaan palvelu- ja tulevaisuuslautakunnan, turvallisuuslautakunnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan. Henkilöstön työterveyshuollon palveluiden tuottaja on aluevaltuuston päätöksellä Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuusto kokousti Savonlinnassa 27.9.2022.

Aluevaltuusto valitsi jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon hyvinvointialueen kolmeen lautakuntaan. Näitä ovat palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, turvallisuuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

– Erilaisten näkemysten ja osaamisen saattaminen osaksi palvelutuotannon valmistelua ja myöhempää kehittämistä on erittäin tärkeää. Lautakuntien rooli on tässä merkittävä koko Etelä-Savon asukkaiden kannalta, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.

Lautakunnat aloittavat työskentelynsä 1.1.2023 jälkeen, sitä ennen valmistelussa keskitytään takaamaan turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa.

Lautakuntien kokoonpanot

Palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, jäsen ja varajäsen:
pj. Arto Seppälä sd., Ari Hartonen sd.           
vpj. Mali Soininen kok., Nina Rasola kok.
Pekka Pöyry kesk., Perttu Noponen kesk.
Hannu Auvinen kesk. Sanni Kemppainen kesk.
Maritta Mynttinen kesk., Sanna Väisänen vas.
Jaana Laukkarinen sd., Sari Rautiainen sd.
Sampsa Kokko kok., Jarmo Tuunanen kok.
Sami Järvinen ps., Jani Sensio ps.
Seija Puputti liik., Katriina Janhunen vihr.

Turvallisuuslautakunta, jäsen ja varajäsen:
pj. Miia Hämäläinen kok., Anna-Maria Kovanen kok.
vpj. Tuukka Suomalainen kesk., Raimo Leppäkumpu kesk.
Liisa Pulliainen kesk., Anne Matilainen kesk.
Kirsti Laamanen kesk., Leena Sallinen vas.
Janne Leinonen kok., Juha Vuori kok.
Raimo Heinänen ps., Jani Sensio ps.
Eero Kantola kd., Mika Marttinen liik.
Mervi Lipsanen sd., Eija Saintula sd.
Jarno Strengell sd., Markku Nousiainen sd.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, jäsen ja varajäsen:
pj. Tapio Honkamaa kesk., Esa Annala vas.
vpj. Ville Remes kok., Pentti Lautala kok.
Petri Pekonen kesk., Marjaana Huhtinen kesk.
Yrjö Merikoski kesk., Pyry Männistö kesk.
Susanna Pirttiaho kesk., Maija Hämäläinen kesk.
Airi Tella kesk., Kaj Pirinen kesk.
Saara Liukkonen kok., Taru Turunen kok.
Jatta Juhola sd., Katja Tuovinen sd.
Anne Puntanen sd., Rita Ruotsalainen sd.
Pekka Kilpeläinen sd., Jouni Vironen sd.
Tanja Hartonen ps., Kirsi Visunen ps.
Jari Smedberg liik., Tuija Vänttinen liik.
Riikka Peni vihr., Mika Jämsä vihr.

Kuntien ja kuntayhtymien siirtyvät sopimukset hyväksyttiin

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kuntien ja kuntayhtymien esitykset mm. siirtyvästä omaisuudesta ja sopimuksista siltä osin kuin ne täyttävät voimaanpanolain mukaiset edellytykset.
−Selvitysten antamisen jälkeen kuntayhtymät eivät voi itsenäisesti päättää asioista, joilla on merkittäviä vaikutuksia hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon palvelujen hankinta

Aluevaltuuston päätti, että henkilöstön työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitaan Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Palveluntuottaja valittiin tarjouskilpailun perusteella.

– Hyvä henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstä huolehtiminen on hyvinvointialueelle aivan keskeinen tavoite. Laadukkaat työterveyden palvelut ovat tässä ihan ytimessä. Olen tyytyväinen siihen, että henkilöstöllemme on tulossa kattavat palvelut, Seppälä sanoo.

Kaksi valtuustoaloitetta jätettiin

Aluevaltuuston kokouksessa jätettiin myös kaksi valtuustoaloitetta. Keskustan valtuustoryhmän aloitteen jätti ryhmän puheenjohtaja Arto Sepponen. Aloite koski paremmin toimivia laitteistoja aluevaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden käyttöön. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen jätti ryhmän puheenjohtaja Pirkko Valtola. Aloite koski palvelujen tuotantokustannusten läpinäkyvyyden lisäämistä. Molemmat valtuustoaloitteet löytyvät tiedotteen liitteenä. 

Tarkastuslautakunnan varajäsen vaihtui

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan myöntää tarkastuslautakunnan varajäsenelle Riikka Pajuselle ja valitsi hänen tilalleen Marja Sisko Nousiaisen

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajat esittäytyivät

Kokouksen päätteeksi aluevaltuutetuille esittäytyivät nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saara Laukkanen, vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila, vammaisneuvoston puheenjohtaja Leena Pekkanen. He olivat ensimmäistä kertaa läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksessa.

Aluevaltuuston kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi