#

Julkaistu: 16.1.2020

Teknisen lautakunnan 21.1.2020 pöytäkirjan nähtävänäolo

Teknisen lautakunnan 21.1.2020 pidettävän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla 23.1.2020 kunnantalon aukioloaikana.