#

Julkaistu: 25.1.2021

Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen 2021

Kangasniemen kunnassa ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen tapahtuu 8.2.2021 mennessä Wilma-ohjelman kautta. Huoltajille lähetetään kirje ilmoittautumisohjeineen.

Oppilaan koulupaikka määräytyy perusopetuslain § 6 mukaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun.