Julkaistu: 7.12.2022

Kuvataiteilijan paikkakokemus: valmistuminen

Nyt joulukuussa 2022 valmistun Satakunnan ammattikorkeakoulusta Kuvataiteilija YAMK:iksi. Opinnäytetyöni käsittelee paikkakokemustani synnyinkunnastani Kangasniemestä. 

Siina Kovanen

Olen kirjoittanut opinnäytetyöprosessista aiemmin jo kaksi blogikirjoitusta kunnan blogiin. Ensimmäinen kirjoitukseni on julkaistu toukokuussa 2022. Esittelin tuolloin työni lähtökohtia. Lokakuussa 2022 kirjoitin toisen blogikirjoituksen. Tuona ajankohtana minulla oli näyttely Kangasniemen Kuvantekijät ry:n ArtTuvassa, jossa oli esillä myös opinnäytetyöni aineistoa eli digitaalista grafiikkaa painettuna tekstiilille ja paperille. Näyttelyni pääteokset olivat kankaat.

Käsittelin opinnäytetyössäni suhdettani paikkakuntaan humanistisen maantieteen kautta. Jouni Häkli kirjoittaa teoksessaan ”Meta Hodos: Johdatus ihmismaantieteeseen”, kuinka inhimillisesti katsottuna ympäristö ei pidä sisällään pelkästään fyysisiä ominaisuuksia, vaan myös kokijalle erilaisia merkittäviä piirteitä. Opinnäytetyössäni olen vahvasti oman kokemusmaailmani kanssa kasvotusten, joka tekee tästä kehittämistehtävästä hyvin henkilökohtaisen prosessin. 

Muutos, suhde menneisyyteen ja uudet alut: paikkakokemuksen monikerroksellisuus ja suhde eri-ikäisenä samaan ympäristöön. 

Opinnäytetyöni aineisto koostui paitsi näyttelystä, myös kirjoittamistani teksteistä. Kirjoittamiani tekstejä ei ollut esillä näyttelyssä, mutta ne olivat julkisessa blogissani. Tekstit olivat luonteeltaan luovaa kirjoitusta, joko runoja tai novelleja.

Lainaus kirjoittamastani luovasta tekstiaineistosta: 

”’Kevät saapui luokseni vain yhden kysymyksen kanssa: Oletko sinä edelleen samanlainen kuin ennenkin?’ Käännyin kohtaamaan tuulta. Tunsin jäätävän viiman vasten kasvojani, vaikersin hiljaa mielessäni. Vaikersin kylmyyttä, unohtamista, poisjäämistä, hyvästejä. Vaikersin unelmia, totuudellisia sanoja, rakkauksia ja uusia alkuja. Sanani olivat kauan etsityt, mutta totuudelliset. 

– Ei, en minä enää ole samanlainen. Olin jotain muuta, muuttumattomampaa ja samalla oi, niin muuttuvaista. Olin puettu vimmaan, hehkuun ja uudistukseen. Kaikkinaiseen muutokseen, joka veisi minua taas yhden hetken eteenpäin.”

(Kovanen, ”Kuvataiteilijan paikkakokemus”, 2022, teksti.) 

Olen syntynyt ja asunut aikuisuuteen saakka Kangasniemellä. Opinnäytetyössäni minulle keskeiseksi ajatukseksi muodostui aikuistuminen paikkakunnalla sekä suhteen uudelleen muodostaminen nyt keski-iän kynnyksellä, kun etäisyyttä nuoruuden ja lapsuuden Kangasniemeen on viitisentoista vuotta. Opinnäytetyössäni esittelen filosofi ja kirjailija Torsti Lehtisen Sanojen avaruus -teoksen pohjalta filosofi Herakleitoksen ajatusta virtaavasta vedestä ja sitä, kuinka samaan virtaukseen ei voi kahta kertaa astua, sillä sekä virtaus että siihen astuja ovat alituisessa muutoksessa. Tällaisia samoja ajatuksia minulla on myös Kangasniemestä. Kangasniemi on toiminut minulla ennen kaikkea aikuistumisen näyttämönä, ja muodostaessani uudestaan suhdetta paikkakuntaan minuun vaikuttavat niin lapsuuden ja nuoruuden kokemukset, kuin oma aikuinen persoonani tällä hetkellä. Virtaus, Kangasniemi, on jatkuvassa muutoksessa, ja samoin olen minä, virtaukseen astuja, muuttuvainen. Tämä oli tärkeä havainto omasta paikkakokemuksestani. Kehittämistehtävässäni avainsanoiksi muodostuivatkin muutos, suhde menneisyyteen ja uudet alut. Niitä käsittelen niin joissakin teoksissani, kuin kirjoitetussa raportissakin (opinnäytetyö). 

Kuvataiteilijana tämä kokemus on auttanut minua hahmottamaan sitä, kuinka monikerroksellinen suhde minulla on Kangasniemeen. Riisun tätä suhdetta, ja katson sitä eri näkökulmista. Kokemuksien ja asioiden moninaisuuden ja monikerroksellisuuden ymmärtäminen voi auttaa taiteen tekemisessä etsimään ratkaisuja, jotka välittävät monenlaisia ääniä ja näkökulmia ja ovat luonteeltaan moniulotteisia ja myös monimerkityksellisiä. Tämä prosessi on ollut minulle syvän henkilökohtainen, jonka tähden se on ollut myös valaiseva kokemus oppia uutta. Prosessi on auttanut minua näkemään sävyjä suhteessani paikkakuntaan, ja näin ollen myös laajemminkin sävyjä omasta kokemusmaailmastani.

Tällä hetkellä minulla on syytä juhlaan. Haluan kiittää Satakunnan ammattikorkeakoulua hyvästä opetuksesta ja ohjauksesta opinnäytetyön suhteen, Kangasniemen Kuvantekijöitä näyttelytilasta, Kangasniemen kuntaa, jokaista näyttelyvierasta ja rakkaita läheisiäni. ArtTuvassa (Kankaistentie 4) minulla on esillä vielä joulukuun ajan Paratiisi-aiheisia teoksia Kangasniemen kuvantekijöiden yhteisnäyttelyssä. Paratiisi-näyttelyssä käsittelin paikkakokemusta mielenmaisemasta, ja teokset olivat ikään kuin esityö Kangasniemi-näyttelylleni, sillä siinäkin olin paikkakokemuksen äärellä. 

Keväällä jatkan Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteritutkielman tekemistä. Pro gradussanikin olen Kangasniemen ja paikan kokemisen äärellä, sillä tutkin Kangasniemen kirkon uusia kirkkotekstiilejä. Nyt hengähdän hetken, ja alan keskittymään talven juhliin. Toivon, että voitte sydäntalven juhlien ja lomapäivien alla tallettaa muistoihinne kauniita ja lämpöisiä hetkiä siellä missä olettekin, vaikkapa Kangasniemellä. 

Lähteet:

Häkli, Jouni. Meta Hodos: Johdatus Ihmismaantieteeseen. Helsinki: Osuuskunta vastapaino, 1999.

Lehtinen, Torsti. Sanojen Avaruus: Opas Luovaan Kirjoittamiseen. [Helsinki]: Arktinen Banaani, 2019.

Siina Kovanen

Kirjoittaja on kangasniemeläinen kuvataiteilija.