#

Asuminen Kangasniemellä

#

Viihtyisää asumista Puulan puhtaissa maisemissa

Kangasniemi tarjoaa asukkailleen viihtyisän kuntakeskuksen sekä maaseutumaista asumista. Kangasniemi on aktiivinen kunta, jossa on monipuoliset ja toimivat palvelut. Kunta saa voimaa eläväisestä keskustastaan, virkeistä kylistään ja aktiivisista yrityksistä ja järjestöistä.

Kangasniemi tunnetaan puhtaasta luonnostaan ja sen ympärille rakentuvista virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista.

#

Lapset ja nuoret

Kangasniemellä lasten kasvua tuetaan oppimisen polulla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kunnassamme toimii vireä yleislukio, joka tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Lapsille ja nuorille on Kangasniemellä tarjolla paljon vapaa-ajan toimintaa sekä kunnan nuorisotoimen että monien seurojen ja yhdistysten järjestämänä.

 

#

Kulttuuripalvelut

Kangasniemi tunnetaan monista tapahtumistaan ja vilkkaasta järjestötoiminnasta. Kangasniemeläiset osallistuvat aktiivisesti konsertteihin, teatteriesityksiin ja erilaisiin tempauksiin.

Kangasniemellä ovat asuneet ja taiteeseensa ammentaneet inspiraatiota mm. Otto Manninen, Anni Swan ja Hiski Salomaa.

 

#

Kirjastopalvelut

Kangasniemen kirjasto palvelee kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita vuonna 2017 valmistuneessa Kansis-keskuksessa. Avarissa tiloissa on kirjaosastojen lisäksi pelihuone, lehtilukusali, tietokoneita asiakaskäyttöön sekä digitointipiste. Omatoimikirjastoon täysi-ikäinen asiakas pääsee kirjaston aukioloajan ulkopuolella kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

#

Liikunta

Kangasniemen luonto tarjoaa mahtavat mahdollisuudet ulkona liikkumiseen: luonto- ja lenkkipolut, hiihtoladut, pyöräilyreitit ja suunnistusmaastot sekä Puulan kaunis vesistö houkuttelevat monipuoliseen liikuntaan. Sisäliikuntaan on tarjolla ohjattuja ryhmiä sekä kunnan liikuntatoimen että seurojen toimesta ja kunnantalon kuntosali. Tehomet Areena on varattavissa seurojen käyttöön, ja yleisövuoroilla luistelemaan pääsee ilmaiseksi.

#

Vaikuttamisen mahdollisuudet

Kangasniemen kunta pyrkii lisäämään kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja sidosryhmien yhteisöllisyyttä ja aktiivista osallistumista.

Kunnan verkkopalvelun kautta voit tutustua kunnan päätöksentekoon, antaa palautetta yhteydenottolomakkeella tai tehdä kuntalaisaloitteen.