#

~ Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa ~

Kangasniemellä lapset ja nuoret saavat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta.

Monipuolisista vaihtoehdoista löytyy harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille niin liikunnan, musiikin kuin erilaisten kerhojen parissa.

#

Vauvabonus

Kangasniemen kunnanhallituksen päätöksellä maksetaan vauvabonusta vuonna 2021 kangasniemeläisen lapsen syntymisestä kangasniemeläisille vanhemmille 300 € . Vauvabonusta voidaan hakea yksi vuosi takautuvasti lapsen syntymisestä. Vanhempien tulee hakea bonus itse kunnan sähköisen järjestelmän kautta.

Sähköinen hakemus vauvabonukseen tästä.

 

#

Varhaiskasvatus

Kangasniemellä tarjotaan varhaiskasvatusta Kalliolan ja Vuojalahden päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa Mörrimöykyn kololla Koittilan kylällä sekä perhepäivähoidossa. Hokan kylällä toimii lisäksi yksityinen palveluntuottaja.

Lue lisää Kangasniemen varhaiskasvatuksesta, hoitoon hakemisesta ja asiakasmaksuista Varhaiskasvatuksen sivuilta.

#

Tutustu Kangasniemen kouluihin

Kangasniemen alakouluissa opiskellaan taitoja tulevalle opinpolulle nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen. Perusopetuksessa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin sekä turvallisiin ja rauhallisiin oppimisympäristöihin. Yläkoulu toimii Kansis-keskuksen moderneissa tiloissa. Kunnassamme on myös oma lukio.

Kuntamme on aallonharjalla ohjaamassa lasten ja nuorten digitaitoja kunnassa viime vuosien digitutor-hankkeiden myötä. Myös Liikkuva koulu -hankkeen toiminta monipuolistaa opetusta ja jaksottaa koulupäiviä.

#

Nuoret

Kangasniemen nuorisotoimi järjestää nuorille monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Nuorisotila Ottis toimii nuorten kokoontumispaikkana ja myös kunnan leirikeskuksessa järjestetään leirejä ja tapahtumia.

#

Liikunta

Kangasniemellä on helppo harrastaa liikuntaa. Lapsille ja nuorille on tarjolla monipuolista seuratoimintaa, mutta myös omaehtoinen liikkuminen eri lajien parissa on mahdollista – meillä on hienot sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Anni Swanin puistossa aivan keskustassa on suosittu leikkipuisto.

Lapsille ja nuorille liikuntatapahtumia ja -harrastusmahdollisuuksia tarjoavat mm.

Koulumme ovat Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka myötä koulupäivien aikana lapset liikkuvat välitunneilla ja oppimisen lomassa.

#

Kirjasto

Kangasniemen kirjasto tarjoaa lapsille ja nuorille runsaan kirjavalikoiman lisäksi palveluja yhteistyössä koulun kanssa. Lue kirjaston sivuilta lukukoiratoiminnasta, satutuokioista ja lukudiplomeista!

#

Perheneuvo ja Perhetupa

Perhetupa (Kankaistentie 5) toimii perheiden kohtaamis- ja tapahtumapaikkana ja on varattavissa erilaisiin tilaisuuksiin kunnan tilavarausjärjestelmän kautta.

Etelä-Savon Perheneuvo on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille.