#

~ Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa ~

Kangasniemellä lapset ja nuoret saavat laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta.

Monipuolisista vaihtoehdoista löytyy harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille niin liikunnan, musiikin kuin erilaisten kerhojen parissa.

#

Vauvabonus

Vuonna 2021 Kangasniemen kunta myöntää 300 euron arvoisen vauvabonuksen kaikille vuoden aikana Kangasniemellä syntyneille vauvoille.

Vauvabonuksesta lisätietoa neuvolakäyntien yhteydessä.

#

Varhaiskasvatus

Kangasniemellä tarjotaan varhaiskasvatusta Kalliolan ja Vuojalahden päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa Mörrimöykyn kololla Koittilan kylällä sekä perhepäivähoidossa. Hokan kylällä toimii lisäksi yksityinen palveluntuottaja.

Lue lisää Kangasniemen varhaiskasvatuksesta, hoitoon hakemisesta ja asiakasmaksuista Varhaiskasvatuksen sivuilta.

#

Tutustu Kangasniemen kouluihin

Kangasniemen alakouluissa opiskellaan taitoja tulevalle opinpolulle nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä monipuolisesti hyödyntäen. Perusopetuksessa panostetaan oppilaiden hyvinvointiin sekä turvallisiin ja rauhallisiin oppimisympäristöihin.

Kuntamme on aallonharjalla ohjaamassa lasten ja nuorten digitaitoja digitutor-hankkeiden myötä. Myös Liikkuva koulu -hankkeen toiminta monipuolistaa opetusta ja jaksottaa koulupäiviä.

Kangasniemellä toimii lukuvuonna 2019-2020 kuusi alakoulua: kirkonkylällä Kalliolan ja Beckerin koulut sekä haja-asutusalueilla Koittilan, Vuojalahden, Äkryn ja Otto Mannisen koulut. Keskustaajamassa ovat yläkoulu ja lukio.

#

Nuoret

Kangasniemen nuorisotoimi järjestää nuorille monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Nuorisotila Ottis toimii nuorten kokoontumispaikkana ja myös kunnan leirikeskuksessa järjestetään leirejä ja tapahtumia.

#

Liikunta

Kangasniemellä on helppo harrastaa liikuntaa. Lapsille ja nuorille on tarjolla monipuolista seuratoimintaa, mutta myös omaehtoinen liikkuminen eri lajien parissa on mahdollista – meillä on hienot sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Anni Swanin puistossa aivan keskustassa on suosittu leikkipuisto.

Lapsille ja nuorille liikuntatapahtumia ja -harrastusmahdollisuuksia tarjoavat mm.

Koulumme ovat Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka myötä koulupäivien aikana lapset liikkuvat välitunneilla ja oppimisen lomassa.

#

Kirjasto

Kangasniemen kirjasto tarjoaa lapsille ja nuorille runsaan kirjavalikoiman lisäksi palveluja yhteistyössä koulun kanssa. Lue kirjaston sivuilta lukukoiratoiminnasta, satutuokioista ja lukudiplomeista!

#

Perheneuvo ja Perhetupa

Perhetupa (Kankaistentie 5) toimii perheiden kohtaamis- ja tapahtumapaikkana ja on varattavissa erilaisiin tilaisuuksiin kunnan tilavarausjärjestelmän kautta, ks. Lape-tilat.

Etelä-Savon Perheneuvo on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille.