#

Julkaistu: 22.9.2020

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLE 22.9.2020

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset,
joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.


Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli
50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä
voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite
1).
Määräys on voimassa ajalla 1.10.–31.10.2020