#

Julkaistu: 29.3.2021

Tartuntatauti 58 §:n mukainen päätös Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueelle

Määräys on voimassa ajalla 1.4 – 22.4.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain
58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon ja Itä-Savon
sairaanhoitopiirien kuntien alueella kaikki sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi (6)) henkilöä.
Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien
alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti
rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kuusi (6)
henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa
ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta (liite 1). Päivitetyissä
ohjeissa on kuvattu 22.2.2021 voimaan tulleen
tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset lakisääteiset
velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten
järjestämisestä vastaavaa.