#

Julkaistu: 7.6.2021

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 4.6.2021 Essoten alueelle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut Essoten kuntien alueilla voimassa olevaa sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätöstä. Tarkentava muutos koskee terveysturvallisuuden varmistamiseksi noudatettavan ohjeen versiota sekä lähikontaktin määritystä.

Määräys astuu voimaan 4.6.2021 klo 17 ja on voimassa 17.6.2021 saakka. Uusi määräys kumoaa aikaisemman 17.5.2021 annetun määräyksen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 4.6.2021 tekemällään päätöksellä tartuntatautilain nojalla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä.

Essoten kuntien alueella voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antama ohje 

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Kahden metrin turvavälivaatimuksesta siis luovutaan ulkotiloissa ja se korvautuu kevyemmällä turvaväliohjeistuksella.