#

Julkaistu: 30.4.2021

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 29.4.2021 Pohjois-Savon shp:n, Siun Soten ja Essoten alueen kunnille

Kokoontumisrajoitukset vielä voimassa Itä-Suomessa – kolmen sairaanhoitopiirin alueilla rajoitukset kevenevät 3.5.2021 

Itä-Suomessa tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat voimassa vielä vapun ajan. Kolmen sairaanhoitopiirin alueella rajoituksia kevennetään 3.5.2021. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella rajoitukset eivät muutu. 

Itä-Suomen alueella on vappuna vielä voimassa kokoontumisrajoitukset, joiden mukaan yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla osallistua korkeitaan 20 ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella korkeintaan 6 henkilöä.  

Voimassa olevia rajoituksia kevennetään 3.5.2021 alkaen. Itä-Suomen aluehallintovirasto on 29.4.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla on kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella voimaan jää 19.4.2021 tehty päätös, jonka mukaan yli kuuden (6) henkilön kokoontumiset ovat kiellettyjä. 

“Vetoamme nyt itäsuomalaisiin, että hoidetaan tämä yhdessä loppuun saakka mallikkaasti ja maltetaan tulevista rajoitusten kevennyksistä huolimatta vielä viettää turvallista vappua turhia lähikontakteja välttäen. Maltti on nyt valttia.”, painottaa ylijohtaja Soile Lahti.  

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa alueensa epidemiatilannetta jatkuvasti. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi rajoituksia uudelleen, tarvittaessa nopeallakin aikataululla. 

Rajoitukset kevenevät – terveysturvallisuus tilaisuuksissa varmistettava 

Tapahtumia voi järjestää sallituilla osallistujamäärillä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta. Ohjeessa on kuvattu tartuntatautilain mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä vastaavaa. 

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla alueellisesti rajatuissa tiloissa voidaan järjestää myös yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen, että:  

1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke, 

2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta, ja 

3. yleisön turvallisuus voidaan kussakin katsomolohkossa varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta. 

Uudet määräykset Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla ovat voimassa ajalla 3.5.2021 – 31.5.2021. 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 22.5.2021 saakka. Jos Itä-Savon alueella koronavirustilanne muuttuu, Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi aikaisempaa rajoituspäätöstään uudelleen. 

Epidemiatilanne helpottamassa mutta varovainen tulee edelleen olla 

Rajoituspäätösten tarkoituksena on ennaltaehkäistä tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen perusteena on alueellisen tilanteen kokonaisarvio. Päätöksessä on otettu huomioon myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama ohjaus. 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa, eikä perusteita yleisötilaisuuksien rajoittamispäätöksen muuttamiselle ole ilmennyt.  

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueiden osalta aluehallintovirasto katsoo, että epidemiatilanne on kehittynyt parempaan suuntaan, joten näissä perustasolla olevissa sairaanhoitopiireissä aikaisemmat rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä ja niitä tulee näin purkaa. Määräys 50 henkilön rajoituksesta on kuitenkin välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 

Lisää tietoa 

Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi 23.4.2021 (stm.fi) 

Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle. Hallituksen muistio 20.4.2021 (valtioneuvosto.fi) 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (thl.fi) 

Itä-Suomen sairaanhoitopiirien verkkosivut koronaviruksesta: 
Etelä-Savo | Itä-Savo | Pohjois-Karjala | Pohjois-Savo 

Yleistiedoksiannot (päätökset) aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi) 

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat? (avi.fi) 

Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä (avi.fi) 

Koronainfo 

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8–11.30 ja 12.30–16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi 

Lisätietoja  
 
ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen, p. 0295 016 863 
aluehallintoylilääkäri Tiina Reijonen, p. 0295 016 880 (3.5.2021 alkaen) 
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964 
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto