#

Stugor och turism

Sevärdheter

Anni Swan park

ANNI SWAN PARK
Anni Swanin puisto är ett mysigt parkområde i centrum av Kangasniemi. Parken har en lekplats och Otto Manninen-monumentet “Kaukomieli” av skulptören Ukri Merikanto.

Pirtti Tradition Park

PIRTIN PERINNEPUISTO PIRTTI /  TRADITIONSPARK
Den vackra parken med traditionella trädgårdsväxter befinner sig bredvid strandtorget vid Puulajärvi-sjöns strand. Parken innehåller 200 gamla ursprungliga  trädgårdsväxtarter från Kangasniemi. De har kommit som donationer från olika håll av kommunen.  Alla arter representerar växter som har odlats  på orten  länge, t.o.m. i århundratal. Bland dem finns medicinaliska-, prydnads- och örtväxter. Pirtti Traditionspark
med sin rikliga information om traditionella växter är ett nationellt viktigt besöksmål. Växterna är märkta på finska och latin.
Parken pryds av en liten estrad (Pikku-Pirtti/Lilla Pirtti), flera skulpturer och en fontän.
Parken har byggts av en lokal trädgårdsförening, Kangasniemen Pihapuutarhurit ry.
Ytterligare information från turistinformationen, tel. 040 1391 360

Museum

HEMBYGDSMUSEET
Museet fungerar i ett sädesmagasin  i kyrkobyn mitt emot kyrkan. Magasinet blev färdigt 1913. Samlandet av museiföremål  börjades redan 1937 och nu finns de i 2000 exemplar. Museets specialitet är ett rökpörte som har satts upp inne i magasinet. Rökpörtets sista invånare flyttade därifrån 1937. Museet ägs och drivs av Hembygdsföreningen.
Hembygdsmuseet är öppet i juni-juli ti-sö kl. 12-15
Information:
kultursekreterare Irene Spännäri, tel. 040 5964 692


Pitkäpelto Farm House Museum

PITKÄPELLON KOTISEUTUTALO /  PITKÄPELTO HEMBYGDSGÅRD
Hembygdsgården befinner sig i Paappala by, cirka 18 kilometer från kyrkobyn. Till  gården hör en gammal bondgård med alla dess byggnader, bl.a. huvudbyggnaden, 12 ekonomibyggnader och ett vindkvarn – alla i en fungerande omgivning. De sista invånarna lämnade gården år 1960.
Gården renoverades grundligt för museibruk för första gången redan 1967-1968. Det senaste omfattande renoveringsarbetet under Museiverkets ledning börjades i början av 1990-talet.  Huvudbyggnaden fick ett nytt spåntak sommaren 2008 och även de övriga byggnaderna skall få nya tak i framtiden. Sommaren 2014 renoverade frivilliga entusiaster gärdsgården.
Pitkäpelto hembygdsgård är öppen på julisöndagar kl. 12.00-15.00. Övriga tider på beställning för grupper.
Information: kultursekreterare Irene Spännäri, tel. 040 5964 692
irene.spannari@kangasniemi.fi

Kiviveistoksia

JUHANI SAKSAS STENGALLERI
StenGalleriets sommarutställning 2020
StenGalleriet, som befinner sig på en Södra-Savolax gård vid sjön Puulavesi, visar Juhani Saksas skulpturer.
Utstälningen är öppen 3.-24.7.2022 dagligen  kl. 12-18.
Information:
Juhani Saksa, tel. 040 586 1878
Vaimosniemi, 51200 Kangasniemi

Taidelinna

PEKKA HILTUSEN TAIDELINNA / PEKKA HILTUNENS KONSTSLOTT
Konstslottet vid Jyväskylävagen är öppet 1.6. – 18.8.2019 dagligen
kl. 11-18. Övriga tider kan bokas i förväg. Själva byggnaden är ett stenslott byggt av stenarna från fyra stenladugårdar. Slottet blev färdigt år 1991. Utställningen visar målningar, reliefer i trä samt antik.
Ytterligare information:
Eeva och Pekka Hiltunen,
tel. 050 307 4886

Kangasniemen kirkko

KANGASNIEMI KYRKA
Över 200-åriga Kangasniemi kyrkan byggdes under Matti Salonens ledning åren 1811-1814. Den är en dubbelkorsformad kyrka som har sittplatser för 1000 personer.


Penttilä Open Air Museum

PENTTILÄ OPEN AIR MUSEUM
Lucien den Arends skulpturpark på Penttilä herrgård.
Seppäläntie 860, Kangasniemi
Ytterligare information:
tel. 0400 580 586
lucien@denarend.com

Sculptures and memorian plaques

QUISNAM VERTITUR
Uppfördes 2018 vid rondellen Lapaskangas, Quisnam Vertitur donerades till Kangasniemi av den internationellt kända skulpturkonstnären Lucien den Arend. Skulturens namn betyder “vändning” eller “förändring”, och konstverket ser annorlunda ut från varje riktning.
Foto: Lucien den Arend.

Sotka statue

SOTKALINTU,  MINNESMÄRKE FÖR REINHOLD VON BECKERIN Skulpturen ”Sotkalintu” av Veikko Haukkavaara blev färdig år 1985.  Kangasniemi kommun beställde konstverket  Reinhold von Becker (1788-1858) till ära på Kalevalas jubileumsår. ”Sotkalintu” står på picknick område vid Wiljam Sarjalan tie -vägen.

MINNESMÄRKE FÖR OTTO MANNINENS FÖDELSEHEM Minnesmärket till poeten professor Otto Manninens födelsehem finns vid Hokantie -vägen på Rasinkangas. Minnesmärket avtäcktes år 1955 av Kangasniemis historie- och museiförening. Otto Manninen skrev en stor del av sitt livsverk i Kangasniemi. Även hans maka tillbringade en hel del tid på familjens sommarställe på en ö i sjön Puula.

MINNESMÄRKE FÖR OTTO MANNINEN I ANNI SWAN -PARKEN
År 1997 blev det 125 år från den i Kangasniemi födda poetens födelse.  Minnesmärket till Otto Manninen, skulpturen Kaukomieli av Ukri Merikanto, står på en hedersplats mitt i kyrkobyn i Anni Swan -parken vid Otto Mannisen tie -vägen.

MINNESMÄRKE FÖR HISKI SALOMAAS FÖDELSEHEM
Alla känner vi ju sångmakaren Hiski Salomaa (till ex. Lännen Lokari och Iitin Tiltu). Minnesmärket för hans födelsehem finns vid Luusniementie -vägen. Hiski Salomaa (egentligen Hiskias Möttö) föddes i Tipsalo torp i Luusniemi den 17.5.1891 som sin mors byskräddaren Anna-Leena Möttös utomäktenskapliga barn. När mamman hade dött emigrerade den bara sjuttonåriga pojken Hiski med några bekanta från Kangasniemi till Amerika. Tack vare sina kupletter, imitationer och scenutstrålning blev Hiski den nya kontinentens populäraste finländska artist.

MINNESMÄRKE FÖR HISKI SALOMAA
Minnesmärket till kuplettmästaren Hiski Salomaa avtäcktes på sommaren 2009. Initiativet till minnesmärket kom från Amatörteater Ilona. Minnesmärket skapades av skulptören Juhani Saksa och det står på näset av Pirtin Perinnepuisto -traditionspark vid strandtorget.
Porträtt: sandblästring Heikki Räsänen

 MINNESSTEN FÖR  NÖDÅREN 1867-68
Framför Hembygdsmuseet
Text :”Till minnet av alla som dog av svält och nöd under de stora nödåren. Stiftelsen Kangasniemen talonpoikaiskulttuurisäätiö 1970”. I stenen har huggits Kangasniemi kommuns gränser.

PIONJÄRKOMPANIETS PLAKETT
I kommunhusets entréhall
Texten som huggits i stenplakettet: ”34.PionK 23.10.-39” En finländsk entreprenör hittade plakettet år 1998 i Jänisjärvi nära Suostamo på den ryska sidan av gränsen. Plaketten flyttades till Kangasniemi år 1999.

Vapaussodan muistomerkki

FRIHETSKRIGET 1918
På gamla kyrkogårdenText: Till minnet av sina söner som stupade i Finlands Frihetskrig 1918, rest av Kangasniemi församling”. Gravplatser för åtta soldater.

Punaisten muistomerkki

MINNESMÄRKE FÖR MÄNNEN SOM STUPADE  FÖR SIN ÖVERTYGELSE
På gamla kyrkogården
Text: ”Till minnet av männen som stupade för sin övertygelse 1918, arbetarorganisationerna i Kangasniemi”

HJÄLTEGRAVARNA
Vid kyrkan på Gamla kyrkogården
Minnesmärket: Stupande soldat, Lauri Leppänen , 1956
312 hjältegravar

HEROES MEMORIAL
Vid Kirkkoniementie -vägen mellan kyrkan och kommunhuset.
Ett minnesmärke uppfördes för Kangasniemi-hjältar som föll under vinter- och fortsättningskriget som en del av Finlands 100-årsjubileum.

MINNESMÄRKE FÖR DE I KARELEN EFTERBLIVNA STUPADE
På Gamla kyrkogården
Text: ”Till minnet av de Karelen efterblivna stupade, Karelarna i Kangasniemi” Rest år 1954

Muualle haudattujen muistomerkki

MINNESPLATS FÖR DE ANNORSTÄDES BEGRAVADE
På Gamla kyrkogården
Det nutida minnesstenet är från 2011: Juhani Saksa

ETT MINNESMÄRKE VID TELKONLAHDENTIE SOM RESTES ÅR 1988 AV ARBETARFÖRENINGEN
Text: ”På detta ställe avrättades den 19.4.1918 de från fånglägret på näraliggande Leppäniemi gård rymda röda fångarna Armas Hytönen (född 1901 i Kotka) och Werner Anttoninpoika Wiiala (född i Mustasalo). Deras lik flyttades senare till Kangasniemi gamla kyrkogård.”

MINNESMÄRKE FÖR STORA OFREDEN
Minnesmärket står vid Kirkkoniementie -vägen mitt emellan kyrkan och kommunhuset. Text: ”Under Stora ofredens tid, den 25.1.1714, på denna plats, överraskade kapt. R. Långströms  partigängaravdelning på 120 män en rysk trupp på 80 män. Av dem 31 män föll och 19 tillfångatogs. Nio finländare dog. Hembygdsföreningen 1974”

MINNESMÄRKE FÖR KANGASNIEMIS TIDIGARE KYRKOR
På Gamla kyrkogården
Design konstnären Ilmari Virkkala
Stenhuggning och  gravering Holms stenhuggeri från Kangasniemi.
Rest år 1958 av Kangasniemi församling
Text: ”På denna plats stod Kangasniemis första kyrka som byggdes på 1650-talet av Nisu Fränti samt den andra kyrkan som byggdes 1748 av August Sorsa och som brann år 1808. Se, Guds tält står bland människorna”. Den andra kyrkans korsformade grund syns fortfarande  i form av kantstenar. with men”
The second church’s cruciform foundations are visible as a low stone edging. 

OMRÅDET MED URNEGRAVEN PÅ VIHIKANGAS KYRKOGÅRDEN
Området med urnegraven designades av hortonomen Seija Kotilainen och monumentet “Look at the Birds of the Sky” designades av skulptören Juhani Saksa

MINNESMÄRKE FÖR  AVMARSCHEN TILL KRIG
Liekki / Lågan: Juhani Saksa
I Pirtin Perinnepuisto -traditionspark
Avtäcktes på Veterandagen 1993
Text: ”Detta minnesmärke är en hyllning de kangasniemibor som deltog i krigen 1939-44”. Kangasniemi kommuns donation.

Avfarten
Grodan
Otso – Björnen

JUHANI SAKSAS SKULPTURER
i Pirtin Perinnepuisto -traditionspark

  • AVFARTEN OCH GRODAN:
    Skulpturerna är en donation av Företagarna i Kangasniemi år 1997
  • BJÖRNEN:
    Minnesmärke för Kangasniemi Apoteks 100-årjubileums år 1997

MODERSKÄRLEK: EMIL CEDERCREUTZ
I Pirtin Perinnepuisto -traditionspark
Emil Cedercreutz’ fond donerade skulpturen till Kangasniemi kommun år 2012

“ELÄMÄN VOIMA” KRAFTEN I LIVET: SANNA KARLSSON-SUTISNA
Skulptur firar Kangasniemis 150-årsjubileum, ligger vid Rantatori marina.

MINNESMÄRKE FÖR BYGGARNA  AV KERIKANNANTIE
Vid Kerikannantie – vägen
Rest 27.9.2008

MINNESMÄRKE FÖR PYLVÄNÄLÄ – JOUTSA -VÄGEN
Vid Kuupelontie -vägen, nära Joutsanmaantie -vägen. Ett stort natursten skyddat under Lagen om fornminnen.
Informationstavla vid stenen
Vägen byggdes som nödhjälpsarbete under nödåren 1868-1880. Vägen var i bruk i hundra år.

Kangasniemi nationaldräkt

Kangasniemen kansallispuku

Kangasniemen kansallispuku

Kangasniemen kansallispuku