#

Barn och utbildning

Skolor och undervisning

I Kangasniemi-skolor studerar våra elever med moderna undervisningsmetoder och miljöer på ett mångsidigt sätt och använder färdigheter för den framtida studievägen. Elevmedverkan bygger en känsla av samhörighet i och mellan skolor, stödd av tydlig politik och nära samarbete mellan skolor.

Kangasniemi kommun erbjuder grundutbildning på sex lågstadier och på Kankainen högstadium. Kommunen har också en egen gymnasieskola Kangasniemen Lukio, som erbjuder sina elever ett brett utbud av möjligheter för fortsatta studier. Vårt gymnasium fokuserar på studenternas välbefinnande och individuella vägledning.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i skolan, kontakta
chef för utbildning och välfärd Mika Huovinen.

Pesäpallopeli Äkryn koululla

aapiskukko

Kontaktuppgifter

Mika Huovinen

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

040 534 5785 mika.huovinen@kangasniemi.fi

Merja Mälkki

yläkoulun ja lukion rehtori

040 720 1383 merja.malkki@kangasniemi.fi

Mikko Nislin

alakoulujen rehtori

040 665 0774 mikko.nislin@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

toimistosihteeri

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Marja-Leena Laitinen

toimistosihteeri

040 678 1004 marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi