#

Om Kangasniemi

Företagare

Kangasniemi kommun betjänar områdets näringsliv och företag. Kommunen erbjuder företagarna goda förhållanden för företagarskap. Kommunens trivsamma, trygga och rena miljö bjuder fina förutsättningar för företagararbete och boende. Logistiskt är Kangasniemis läge ypperligt. Kommunen ligger i närheten av tillväxtcentret Jyväskylä och ändå på det bästa stödområdet vid riksvägen 13. Kangasniemi ligger inte långt från de närmaste städerna: Pieksämäki 48 km, S:t Michel 52 km och Jyväskylä 64 km.

I kommunen finns en mångfald av företag på olika branscher, bl. a. träförädlings-, metall-, byggnads-, livsmedels- och skogsindustri, lantbruk och transport samt en hel del serviceföretag allt från sport-, hushållsapparater-, möbel-, hantverks-, kläd- och skoaffärer till apotek, kafé-restauranger samt företag som erbjuder inkvarterings- och turistservice. Ortens många specialistaffärer lockar kunder även från utanför vår egen kommun.

Kangasniemi är en företags- och företagarvänlig kommun som erbjuder näringslivet stöd på flera olika sätt. Kommunens förtroendevalda organ har förbundit sig att behandla företagsärenden möjligast flexibelt och snabbt. Dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare är öppen och fortgående. I Kangasniemi har små och medelstora företag möjlighet till inversteringsstöd samt till kommunens egna mångsidiga företagsstödformer. Företagstomtar finns i kommunen till mycket kompetitiva pris.

Liiketila
Kangasniemen yrityksiä
Kontaktuppgifter

Kommundirektören och näringsombudsmannen står till förfogandet för såväl företag som är vid planeringsskedet som funktionerande företag och är redo att förbereda företagets ärenden att skrida framåt. Ta gärna kontakt!

Ymmärrämme yrittäjyyttä -tunnus