#

Julkaistu: 22.1.2020

Liikuntatoimen tehtäväjako 24.1.-30.9.2020

Liikuntasihteeri Markus Brandt on virkavapaalla 24.1.-30.9.2020.

Tänä aikana liikuntasihteerin työtehtävät liikuntatoimessa hoidetaan seuraavasti:

 • Liikunnanohjaus (ryhmäohjaukset)
  Fysica Ky / Janne Huttunen
  kangasniemen.fysica@co.inet.fi
 • Tilavarausjärjestelmä ja tilavaraukset
  markkinointisihteeri Paula Ruusupuro
  p. 040 779 5765 paula.ruusupuro@kangasniemi.fi
 • Liikuntapaikkahoitajien lähiesimiestehtävät, investoinnit, talous, kalustohankinnat, urheiluseurayhteistyö, liikuntapaikat
  kunnanrakennusmestari Kalle Manninen
  p. 040 776 9136 kalle.manninen@kangasniemi.fi
 • Liikuntatoimen talousalueen vastaava, LAPE-työ, avustukset, muu liikuntatoimen sovittelu, määräaikaisten palkkaukset, lautakuntien valmistelijatyö
  sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen
  mika.huovinen@kangasniemi.fi
  / hallintopäällikkö Sari Linturi-Sahlman
  p. 040 523 8018 sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi