Essoten logo

Julkaistu: 17.3.2020

Essote: Oppilaitosten oppilas- ja opiskeluhuollon toiminta poikkeusolosuhteissa

TIEDOTE 17.3.2020

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimitaan tällä hetkellä poikkeusolosuhteissa COVID – 19 epidemian vuoksi. Tämä vaikuttaa myös oppilaitosten oppilas- ja opiskeluhuollon toimintaan.

Olemme tänään tehneet ESSOTE:n Perhepalveluissa yhdessä Pandemiajohtoryhmän pandemiapäällikön kanssa seuraavat linjaukset:

KOULUTERVEYDENHUOLTO

–          Lääkäreiden ja terveydenhoitajien kouluterveydenhuollon työ keskeytetään 17.3. alkaen. Kouluterveydenhuollon resurssit ohjataan tässä tilanteessa priorisoituihin terveyspalveluihin.

OPISKELUHUOLLON KURAATTORIPALVELUT

–          Kuraattorit siirtyvät antamaan oppilaille ja heidän perheilleen psykososiaalista tukea etäpalveluna. Oppilaat voivat ottaa yhteyttä kuraattoreihin puhelimitse. Palvelu järjestetään puhelimitse tai VideoVisit -yhteyden avulla

OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUT

–          Psykologit jatkavat omaa työtään, mutta vastaanotto keskitetään Essoten vastaanottotiloihin. Kouluille ei siis tässä vaiheessa jalkauduta.

Pyydämme kouluja tiedottamaan yllä olevat asiat oppilaille ja heidän vanhemmilleen Wilma -järjestelmän tai muiden koulun käytössä olevien viestintäkanavien kautta.

Linjaukset on tehty epidemian rajoittamisen näkökulmasta. Ymmärrämme hyvin, että samaan aikaan psykososiaalisen tuen tarve on myös suurta. Pyrimme vastaamaan psykososiaalisen tuen tarpeeseen tässä vaiheessa etäpalveluna tuotetun kuraattorien antaman palvelun avulla. Tarkastelemme jatkossa sitä mahdollisuutta, että psykososiaalisen tuen antamiseen siirretään myös muita ammattiryhmiä. Arvioimme tilannetta päivittäin ja tarkennamme ohjeitamme tarvittaessa.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Greta Jauhijärvi
Palvelupäällikkö, Perhepalvelut
ESSOTE