#

Julkaistu: 28.10.2020

Vuoksen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien ja vesienhoidon kuulemisen alkaminen / kuuluttaminen,

Muistutukset 14.5.2021 klo 16.00 mennessä Kymijoen vesistöalueelta kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi, asiakirjat nähtävillä www.ymparisto.fi/vaikutavesiin>vesienhoito, ELY Mikkeli, jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli