#

Julkaistu: 2.1.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 20.12.2019 numero 19/0650/03 koskien Kangasniemen kunnan tekemää valitusta jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asiassa. Päätös, johon on liitetty valitusosoitus on nähtävänä kunnan asiointipisteessä 30 päivän ajan hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeinen päivä on 20.1.2020.

Takaisin ylös